Aynı Zümre Öğretmenler Arasında Okutabileceği Derslerin Dengeli Dağıtılması Esastır

16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı” nın 20. maddesi 1. fıkrasında yazılı bulunan “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.” hükmünden de anlaşılacağı üzere; okul müdürleri okuldaki öğretmenlere alanlarındaki dersleri dengeli dağıtma yükümlülüğüne sahiptir. Yani öğretmenlere alanlarındaki dersler dağıtılırken dengeli olarak dağıtılması yasal olarak bir zorunludur.

Diğer bir taraftan okul yöneticileri, 657 sayılı kanun 10. Maddesindeki “Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır” hükmü gereği görev yetkisini mevzuatta yazılı bulunan hükümlerden alır ve tüm işlemlerde olduğu gibi ek ders dağıtımı işlemlerinde de ilgili (belirttiğim) hükümlere göre yürütür. Ve işlemleri uygularken de diğer ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması ayrıca yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu yüzden ders dağıtımında da hakkaniyet ve eşitlik ilkesine göre dağıtması yasal olarak zorunludur.

Diyelim ki bir okulda seçmeli fen dersleri dahil 50 saatlik fen bilimleri dersi olsun. Bu durumda okul müdürü dersleri aynı zümre arasında dağıtırken 20. Madde 1. Fıkra gereği birbirine yakın şekilde paylaştırması gerekir. Olabiliyorsa her iki öğretmene 25’er saat yada bir öğretmene 26 diğer öğretmene ise 24 saat şeklinde paylaştırır. Tabi buradaki esas olan durum ise öğretmenlerin 21 saatten daha fazla dersi istiyor olmasıdır. Eğer öğretmenlerden biri ben 21 saatten daha fazla ders istemiyorum derse; işte o zaman okul müdürü 21 saatini o öğretmene verdikten sonra geri kalan 29 saati ise diğer öğretmene verir.

Not: Okul müdürü kesinlikle şu şekilde hareket edemez. Her iki öğretmene 21’er saat verip geri kalan 8 saati ne okuldaki öğretmenlere nede ücretli öğretmene verebilir.

Sonuç olarak okul müdürleri sene başında veya herhangi bir ders dağıtımı yaptığı zamanda, yazımda belirttiğim hususları dikkate alarak okuldaki derslerin dağıtımını yapması hem okul içi iletişim ile işleyişinin düzgün olması için hemde yasal olarak yükümlü olduğu sorumluğundadır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol