AES'den Milli Eğitim Bakanlığına Performans Çıkışı, Hadi Karşılıklı Ölçülelim!

Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde yer almamasına rağmen kimi memur sitelerinde yayınlanarak tartışma yaratan Öğretmenlik Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağına ilişkin Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Cansel GÜVEN tarafından bir açıklama yapılmıştır:
Sürekli güncellenen eğitim sistemleri içinde, her değişlikle bir öncekinin başarısızlığını itiraf eden MEB yalnızca sözde öğretmen niteliğini yükseltmek amacıyla öğretmenlerin huzurunu bozmaya kafayı takmış görünmektedir.
Öğretmen yetiştirme ve atama sisteminde de onulmaz yaralar açan kurum, öğretmen performansını yükseltmek konusunda da hatalı düzenlemeler yapmak üzeredir. 
Tabela üniversiteleri, dağıtılan formasyonlar yanında KPSS+mülakat kaygısı, yetersiz atamalarla en nitelikli öğretmenin dahi mesleğe başlamadan yıpratılmasının sonuçları elbet tartışılmalıdır, talebimizdir.
Bir şekilde atanmış öğretmen de sınıf geçirtme sistemi ile disiplinsizlik kıskacında demoralize olmaktadır. Başarılı olmak adına inisiyatif alan meslektaşlarımız liyakatsiz idareciler tarafından mevzuat düzenlemesi ile korkutulmaktadır. Söz konusu mevzuat ve müfredatları hazır eden Bakanlık temsilcilerinin uzmanlığı, hatta kimliği hakkında ise bilgi sahibi bile değiliz.
Kimi önlisans mezunu 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırırken liyakat ve performansı dert etmeyen Milli Eğitim Bakanlığı geri kalan öğretmenleri veli, öğrenci, meslektaş ve idarecilere puanlatmaya, 4 yılda bir sınava sokmaya kararlı görünüyor. Birkaç yıldır dillere dolanan, geçen dönem uygulamaya alınan performans değerlendirme; sendikamızın başı çektiği eylemlilikle boykot edilmiş, sonucunda da bakanlık yumuşak bir geri adım atmıştı. Bu konuda nabız ölçtüğünü söyleyebiliriz. Eylem kararımız ile meslektaşlarımız için, çocuklarımızın öğretmenleri için, idarecisi olduğumuz kurumlardaki öğretmenler için form doldurmayı reddetmiştik, eylem kararımız halen geçerlidir.
http://www.aes.org.tr/haber-830-dersi-de-notu-da-ogretmen-verir--performans-tuzagina-dusmeyecegiz.html
Bakanlığın kendi resmi sitesinde yer vermeyerek “dış paydaşlara gönderdik” dediği, sendikamızın diğer eğitim sendikalarıyla kurduğu iletişim zinciri ile “BİR-SEN”dika hariç çok dışarıda bir paydaş olduğumuz anlaşılan, adeta sızdırılan taslak bizim için YOK HÜKMÜNDEDİR! (MEB Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı resmi kanaldan ulaşmadığı için tarafımızdan “gayrı resmi” bulunmuş, basın açıklamamamıza ek yapılmamıştır.)
Bilinmelidir k; öğretmenlik zaten kanunla belirlendiği şekilde “bir ihtisas mesleği” dir. Asaleten görev yapan öğretmeni 4 yılda bir sınava almakta iyi niyet gibi hukuki dayanak da yoktur. Soruları bir sendikaya malum olan kimi sınavlar göstermiştir ki; bakanlık bu noktada sabıkalıdır. Dilerse MEBSİS üzerinden kendi yapacağı bir anketle sözlü ve yazılı sınavlarına duyulan güveni bizzat ölçebilir. Öğretmenin kendi alanında kendini ölçebileceği on-line bir deneme sınavında ise tembellikten yandaş kimilerinin nal toplayacağına da eminiz, kendimizden, alan bilgimizden ve liyakatimizden zerre şüphemiz yoktur.
Sendikalardan dahi kaçırılan taslakta bir başka ayıp okul müdürlerinin performansına ilişkindir. İstatistikler ve üstün becerileri dahilinde ¾ ü Eğitim Bir Sen’li olduğu bilinen okul müdürlerinin performansı ilçe Milli Eğitim Müdürlerince değerlendirilecektir. Öğretmeni herkese soran MEB, müdürünü başka bir müdüre havale etmektedir, neden? Okul müdürünün performansını okuldaki öğretmen, veli ve öğrenci yerine kurum ziyaretlerinde makamda ağırlanan ilçe milli eğitim müdürü nasıl bilecek? Sormak isteriz. Cefakârca çalışıp okulunu başarıya taşıyan kimi müdürlerin de ilçe MEM ler tarafından hiç muteber bulunmadığı da bilgimiz dahilindedir. Bu taslakta açılan “müdür” parantezi bile niyet ve muhtemel akıbetimiz hakkında fikir verebilir.
İddiamız şudur ki; bu ülkede eğer meslek onuruna sahip çıkan öğretmenler çoğunluktaysa ve mevcutlu STK lar gerçekten eğitim sendikasıysa bu taslak resmileşemez, resmiyet kazansa da uygulanamaz. Anadolu Eğitim Sendikası olarak açıkça ilan ediyoruz, hukuki tarafız. Yürürlüğe girmesi halinde hem dava hem eylem konumuzdur. Aynı tepkiyi vermeyen her sendika müstafidir, sarının en koyusudur.
Eğitimde akademik başarının artması, öğretmen performansının daha da yükselmesi için yasal düzenlemeler yapmak isteyen bakanlığa gönüllü ve sınırsız danışma verebiliriz. Zaten alt sınırda olan çalışma barışımızı, huzurumuzu 44 çeşit formla, dayanaksız ve şaibeli sınavlarla, endişe ve ispiyonla, not rüşveti, sendikal baskı ve tehditlerle daha fazla bozmanın alemi yok!
44 ayrı formla öğretmen değerlendirmeye kalkan bakanlığın tek bir soruyla bile kendi performansını sorgulamaya cesaret edememesini anlamlı bulan Anadolu Eğitim Sendikası kamu yararına ve kamusal bir hizmet olarak 45. Formu paylaşıma açmıştır. Ekteki formu doldurarak aes@aes.org.tr adresimize gönderecek eğitim paydaşları Milli Eğitim Bakanlığına düz ayna tutacaktır. Öğretmen, idareci, veli ve öğrencilerimizden aktif katılım bekliyoruz. Manipüle etmeden bilimsel ölçekte değerlendirerek kamuoyuyla paylaşacağız.
Meslek onurumuz gibi, bakanlığımızın sıklıkça söylediği gibi ve sahiden emanetiniz emanetimizdir.
 
  
Anadolu Eğitim Sendikası

FORM 45: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINI DEĞERLENDİRME FORMU

 

Çok az

Az

Orta

İyi

Çok iyi

 

1

2

3

4

5

1

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini destekler.

2

Milli Eğitim Bakanlığı çağdaş normlara uygun olarak eğitimin yapılıp yapılmadığını bilir.

3

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenin görev yapma koşulları hakkında bilgi sahibidir.

4

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat bilgisi sahibi olarak öğrenciler için en iyi müfredatı ortaya koymuştur.

5

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için adil bir atama sistemi ortaya koymuştur.

6

Milli Eğitim Bakanlığı değişmeyecek 5 yıl vadeli bir eğitim-öğretim programına sahiptir.

7

Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı içeriklerinin öğrencilere uygunluğu konusunda bilgi sahibidir.

8

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatına ulaşan mobbing konulu şikayetlerden bilgi sahibidir.

9

Milli Eğitim Bakanlığı okulların yönetimsel gideri konusunda okulları destekler.

10

Milli Eğitim Bakanlığı teorik olarak ortaya koyduğu çalışmaların pratikte uygulamasından geri bildirim almaktadır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol