Advert

9. SINIF TARİH DERS NOTLARI 2021

1. Ünite: Tarih ve Zaman Ders Notları
• Tarih biliminin konusunu ve kapsamını
• Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisini
• Tarih öğrenmenin amacını ve yararlarını
• Zaman ve takvim kavramlarını

ÜNİTE KONULARI
1.1. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
1.2. NEDEN TARİH?
1.3. ZAMANIN TAKSİMİ

2. Ünite: İnsanlığın İlk dönemleri Ders Notları

• Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatını
• Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi
• İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını
• İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini
• İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirilmesini
• İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları

ÜNİTE KONULARI
2.1. İNSANLIĞIN İLK İZLERİ
2.2. YAZININ GELİŞİMİ
2.3. İLK ÇAĞ’DA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI
2.4. İNSAN VE GÖÇ
2.5. KABİLEDEN DEVLETE
2.6. KANUNLAR DOĞUYOR

3. ÜNİTE Orta Çağda Dünya Ders Notları 

• Orta Çağ’ın siyasi ve sosyal yapılarını
• Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduğunu
• Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile konar-göçer ve yerleşikler arasındaki bağlantıları
• İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüz evrensel hukuk ilkelerine temel
oluşturduğunu
ÜNİTE KONULARI
3.1. ORTA ÇAĞ’DA SİYASİ YAPILAR
3.2. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ
3.3. ORTA ÇAĞ’DA ORDU
3.4. KANUNLAR GELİŞİYOR

4. ÜNİTE :İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ders Notları

• Asya’da Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktığı başlıca kültür çevrelerini
• İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısını
• Orta Asya coğrafyasının Türk topluluklarının hayat ve geçim tarzına etkisini
• Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını
• İlk Türk devletlerinin çevre devletlerle ilişkilerini

ÜNİTE KONULARI
4.1. AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ
4.2. BOYLARDAN DEVLETE
4.3. TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI
4.4. KAVİMLER GÖÇÜ
4.5. İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI

5. ÜNİTE: İslam Medeniyetinin Doğuşu Ders Notları

• İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu
• Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde, Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
kurmaya yönelik faaliyetlerini
• Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi
• Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
• VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri

ÜNİTE KONULARI
5.1. İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA
5.2. İSLAMİYET YAYILIYOR
5.3. EMEVİLER
5.4. ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER
5.5. BİLİM MEDENİYETİ

6. Ünite: Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ders Notları

• Türklerin İslamiyet’i kabulü ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri
• Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri
• Karahanlı ve Gazneli devletlerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimleri
• Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri
• Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetimini ve toplum yapısını

ÜNİTE KONULARI
6.1. TÜRK-İSLAM TARİHİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER
6.2. TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ
6.3. İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ETKİSİ
6.4. OĞUZLARIN İSLAMİYET’İ KABULÜ
6.5. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NDE YÖNETİM VE TOPLUM YAPISI

Anahtar Kelimeler:
8. SINIF TARİH DERS NOTLARI 202112. SINIF TARİH DERS NOTLARI 202111. SINIF TARİH DERS NOTLARI 202110. SINIF TARİH DERS NOTLARI 2021TARİH DERS NOTLARI 20219. SINIF TARİH DERS NOTLARI 20219. Sınıf Tarih Ders Notları9. Sınıf Tarih Ders Notları PdfTarih Ders NotlarıTarih Ders Notları 9. Sınıf9. SINIFTarih Ve Zamanİnsanlığın İlk DönemleriOrta Çağ’da Dünyaİlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyasıİslam Medeniyetinin DoğuşuTürklerin İslamiyeti Kabulüİlk Türk İslam Devletleri9. SINIF DERS NOTLARI9. SINIF DERS NOTLARI TARİH9. Sınıf Tarih Dersi Konu AnlatımıTARİH 9 DERS NOTLARI9.Sınıf Tarih Ders Notları9.Sınıf Tarih Ders Notları Arşivleri1. Ünite: Tarih Bilimi PDF2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri PDF3. Ünite: Orta Çağda Dünya PDF4. Ünite: İlk Ve Orta Çağda Türk Dünyası PDF5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu PDF6. Ünite: Türklerin İslam’ı Kabulü Ve İlk Türk İslam Devletleri PDFTarih Ve Zaman Ders Notlarıİnsanlığın İlk Dönemleri Ders NotlarıOrta Çağda Dünya Ders Notlarıİlk Ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ders Notlarıİslam Medeniyetinin Doğuşu Ders NotlarıTürklerin İslamiyeti Kabulü Ve İlk Türk İslam Devletleri Ders Notları9. Sınıf Tarih Ders Notları özeti Pdf9. Sınıf Tarih Ders Notları özetiPdf9.sınıf Tarih Ders Notları 20219.sınıf Tarih 1.ünite Ders Notları Pdf9.sınıf Tarih Ders Notları Slayt9.sınıf Tarih 1.ünite özeti 20219. Sınıf Tarih 2. ünite Ders Notları Pdf9.sınıf Tarih 2.ünite özeti9.sınıf Tarih 6.ünite özeti9. Sınıf Kimya Ders Notları 20219. Sınıf Kimya Ders Notları2021

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol