40 Soruda 2019 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Atama Rehberi

  Her atama döneminde olduğu gibi 2019 yılının iller arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağım.

Soru 1) Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin başvuruları;

a)Hangi tarihler arasında alınacak,

b)Sonuçlar ne zaman açıklanacak,

c) Ataması yapılan öğretmenler görev yerlerinden İlişiklerini ne zaman kesilebilecek?

2019 Yılı İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

 

Başvuruların Alınması   14-20 Haziran 2019 tarihleri arası

 

Atamalar, Bakanlıkça 24 Haziran 2019tarihinde sonuçlandırılacak

Ataması yapılan öğretmenler ilişiklerini, 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren kesilebilecek ve görevlerine başlayabilecekler)

Soru 2:  İl içi atama başvuruları ile atanıp yer değiştiren öğretmen il dışı atamalarına başvurabilecek  mi?

Cevap :2019 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, bir yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamayacağı için  iller arası yer değiştirme başvurusuna da başvuruda bulunamazlar. Sadece il içi atama sonrası oluşan özür durumuna başvurabilirler.


 
 

Bakınız : http://www.sedatdeger.com/makale-189-il-ici-atamaya-basvuran-ogretmen-il-disi-atamaya-basvurabilir-mi.html

Soru 3: Doğuya gitmek isteyen öğretmenler için 3 yıl çalışma şartı aranmakta mıdır?

Cevap : Duyurunun 11.Maddesinde yazılı bulunan “Duyuruya ekli “ Ek- 1 23 İl Listesi”nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları, bu duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan yer değiştirme başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra bu atama işleminden münhal kalan yerler için değerlendirmeye alınacaktır.” Hükmüne göre duyrunun ekinde verilen illerin dışında görev yapıp ekli listede bulunan 23 tane ile il dışı atama ile gitmek isteyen öğretmenlerde 3 yıl çalışma şartı aranamamaktadır.


 
 

Doğuya gitmek isteyen öğretmenlerde 3 yıl çalışma şartı aranmasın diye yazı kaleme alarak öneride bulunmuştum. Geçen sene yer değiştirme dönemi dışında valiliklere gönderilen yazı ile bu şekilde hak tanınıştı. Bu sefer ilk kez, il dışı atama duyurusuna önerdiğim gibi doğudaki illere tayin olmak isteyen öğretmenlerde 3 yıl çalışma şartı aranmayacağına dair hüküm eklendi.

2 Yıl Önceki Yazıma Bakınız : http://www.sedatdeger.com/makale-114-batidan-doguya-atanmak-isteyen-ogretmenlerde-3-yil-calisma-sarti-aranmasin.html


 
 

3 yıl çalışma şartı aranmadan başvuracağı iller şu şekilde :

Ek -1

23 İl Listesi

1 Adıyaman 2 Ağrı 3 Ardahan 4 Batman 5 Bingöl 6 Bitlis 7 Diyarbakır 8 Elazığ 9 Erzincan 10 Erzurum 11 Gaziantep 12 Hakkari 13 Iğdır 14 Kars 15 Kilis 16 Malatya 17 Mardin 18 Muş 19 Siirt 20 Şırnak 21 Şanlıurfa 22 Tunceli 23 Van

Soru 4: Öğretmenlerden, 2019 yılı il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için kaç yıl çalışmak gerekir?Bu süre hangi öğretmenler için geçerlidir?

Cevap :*Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 52. Maddesinin birinci fıkrasındaki “Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.” hükmü ile


 
*Öğretmenlerin 2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusu’nun 1. Maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. ” hükmü ,

* Duyurunun 2. maddesindeki “Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. ” hükmü,

* Duyurunun 3. maddesindeki “06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmek için mazeret bildirememeleri veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için bildirdikleri mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır. Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaklardır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.” hükümlerine göre;


 
(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan ,tamamlayan veya muaf olan öğretmenler o ildeki 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ,

(2)Şu an zorunlu hizmet sayılmayan okullarda (1.-2.-3.Hizmet alanı) çalışan zorunlu hizmetini hiç yapmamış veya eksik yapmış (6 aydan fazla kalmış) öğretmenlerden 3 yıllık süreyi tamamlayan öğretmenler ,

Not: bu öğretmenlerin zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6.hizmet alanı) il içindeki yada dışındaki okullara  tayin istemesi zorunludur aksi takdirde re sen atamaları yapılacaktır

(3)Zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6.hizmet alanı) görev yapıp o ildeki 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenlerden  geri kalan zorunlu hizmetini başka zorunlu hizmet sayılan okulda yerine getirmek isteyen öğretmenler,

     bulundukları ilde 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il dışı atama isteğinde bulunabilecektir.

(4) Zorunlu hizmet sayılmayan okulda görevli ve zorunlu hizmet yükümlüsü olan  öğretmenlerden mazeretleri ortadan kalkan veya mazeret belgelerini bildirmeyen öğretmenler, 3 yıllık çalışma süresine bakılmaksızın il içindeki veya il dışındaki zorunlu hizmet sayılan okullara tayin istemek zorundalar.

Bakınız : http://www.sedatdeger.com/makale-181-mazeretinin-devam-ettigine-dair-belgeleri-okula-teslim-edemeyen-ogretmen-hemen-tayin-istemek-zorunda.html

Soru 5: İller arası yer değiştirmeye başvurabilmek için aranan 3 yıllık hizmet süresi aynı okul için mi yoksa il içindeki toplam süre için mi geçerlidir?

Cevap: İller arası yer değiştirmelere başvurma hakkına sahip olabilmek için il içi yer değiştirme başvurularında aranan “aynı okulda görev yapma” esasının aksine “aynı ilde görev yapma” esasına dayanmaktadır. Yani 3 yıl sürenin hesabında farklı farklı okullar dahi olsa aynı ilde yapılan göreve bakılmaktadır.


 
Soru 6: Öğretmenler il Dışı atamada il içindeki okulları da tercih edebilirler mi?

Cevap: Evet ama bazı şartları var. Şöyle ki;

 Duyurunun 3. Maddesi  “06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmek için mazeret bildirememeleri veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için bildirdikleri mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır. Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaklardır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.” Hükmü ile ,

Duyurunun 4. Maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirmek üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı 2 bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır “ hükümlerine göre;


 
* Zorunlu hizmet sayılmayan (1.-2.-3. Hizmet Alanı okul) okullardaki toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar,

* Zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmek için mazeret bildirememeleri veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için bildirdikleri mazeretlerinin ortadan kalkan öğretmenler,

   il içinde veya iller arasında zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6 hizmet alanı) eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunurlar.

Soru 7: Geçen yıl il içi atamayla yer değiştirmiş öğretmen bu yıl il dışı atama isteğinde bulunma hakkına sahip mi yoksa geçen yıl il içiyle atandığı okulda 3 yıl görev yaptıktan sonra mı il dışı atama isteğinde bulunabilecek?

Cevap : Öğretmenlerin 2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 11.maddesindeki “İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama dönemimde; İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır” hükmü ile MEB Atama yer değiştirme yönetmeliğine göre il içi atamayla atanan öğretmen sadece bir yıl geçmedikçe isteğe bağlı atama isteğinde bulunamayacağı için;il dışı atamada da “aynı okulda görev yapma” esasının aksine “aynı ilde görev yapma” esası olduğu için il içiyle atandığı okulda 3 yıl beklemesine gerek yok yani  1 yıl sonundaki ilk il dışı atamaya başvurabilir ki bu yüzden geçen sene il içinde atanan öğretmen il dışı atamaya başvurabilir yeterki o ildeki üç yıl çalışma süresi dolsun.

Soru 8:2019 Yılı İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için hizmet süresine esas tarih olarak hangi tarih baz alınıyor?

Cevap : 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde toplam en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar 2019 Yılı iller arası ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecekler.

Soru 9: iller arası ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaya esas  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Cevap: Duyurunun 25 maddesindeki  “Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 20 Haziran 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.” Hükmüne göre öğretmenlerin il dışı atamaları için hizmet puanının hesaplandığı esas tarih 20 haziran 2019’dur .Yani il dışı atamaya başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları 20 haziran 2019 tarihi itibariyle hangi puan ise o şekilde hesaplanmaktadır.

Soru 10: İl dışı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı atamalarda kaç tercih hakkı var?

Cevap: Öğretmenler, İl dışı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değişikliği başvurularında en çok 40 (kırk) eğitim kurumu tercih edebilecektir.

Soru 11 : Atamalar yapılırken aynı okulu tercih eden öğretmenlerin puanlarının eşit olması durumunda kimin önceliği var?

Cevap: Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılmaktadır ve tercihlere yerleştirmeler yapılırken hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana yani öğretmenliğe daha erken göreve başlayan öğretmene öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde ise bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

Soru 12 : Norm fazlası olarak kendi tercihleri dahil  önceden yer değiştirmiş öğretmenlerde yeni okulunda 3 yıl görev yapma şartı aranır mı, İl Dışı atama isteğinde bulunması için şartlar nelerdir ?

Cevap: İl dışı atama hakkı için aynı ilde 3 yıl çalışma şartı arandığı için norm fazlası olup il içinde yer değiştiren öğretmenlerin zaten eski ve şimdiki okulundaki görev sürelerinin toplamına bakılarak aynı ildeki 3 yıl çalışma şartına bakıldığı için norm fazlası olduğu ve il içiyle atandığı yeni okulundaki toplam süre 3 yıl oluyorsa il dışına başvurabilir.

Not: 2019 yılı il içi atama başvurularında norm fazlası olup atanmış öğretmenin mevcut duyurular ve meri mevzuatta herhangi bir karşılığı bulunmadığı için 2019 yılı il dışı atamaya başvurma hakkı ( 1 yıl isteğe bağlı yer değiştirememe engel hükmünden dolayı) net ifadelerle bulunmamaktadır. Bu durumun giderilmesi için gerek yönetmeliğe gerekse duyuruya açıklayıcı ek madde konulması gerekmektedir. Bunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Soru 13: İller arasına başvurmak için illa 3 yıl çalışmak mı gerekiyor, hangi öğretmenler 3 yıl çalışmasa da il dışı atamalarına başvurma hakkına sahip?

 Cevap: 2019 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 5. maddesindeki  “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında(zorunlu hizmet sayılmayan okulda)  görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;  (a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar, (b)  Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar,  istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.  Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.” Denilerek ;

 *Zorunlu çalışma yükümlüsü olan ve 20 haziran 2019 itibari ile adaylığı kalkmış olanların,

  *Sağlık ve eş özründen dolayı zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenen ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan (1-2-3. Hizmet alanlar) okulda görevli öğretmenler,

İller arası yer değiştirmeye 3 yıl çalışma süresi aranmadan başvurabilirler.       

Not: Bu öğretmen arkadaşlar sadece zorunlu hizmet sayılan okulları (il içindeki veya il dışındaki) yani 4.-5.-6.hizmet alanı olan okulları tercih edebilirler.

Bakınız : http://www.sedatdeger.com/makale-145-neden-il-ici-atamada-ozur-durumundan-atanan-ve-zorunlu-hizmet-yukumlusu-ogretmen-sadece-zorunlu-hizm.html

Soru 14: Hangi durumlarda başka İllerde görev yapılan sürelerin toplamı da 3 Yıllık süre hesabında eski ili ve şimdiki ildeki çalışma süresi birlikte değerlendirilmektedir ?

Cevap :2019 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme klavuzunun B bölümünün

*  5. maddesindeki “Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il’e değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. Ancak, soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır” hükmü ile

* 7 maddesindeki “Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir. “ hükümlerine göre ;

     3 yıl içinde il dışına atanıp görevine başlayan ama atamasının gerek yanlış olmasından kaynaklı gerekse idarenin hatasından dolayı yanlış atamanın tespit edilmesi gibi bazı durumlardan ötürü eski iline geri dönen öğretmenler ile soruşturma ile başka ile atanıp yargı kararı ile eski yerine iade edilen öğretmenin 3 yıllık süre hesabında geri döndürüldüğü ilde geçen ve şimdiki ildeki toplam süre birlikte hesaplanıyor.Ayrıca soruşturma ile başka ile gönderilen öğretmen eski iline 3 yıl geçtiyse ancak atama isteğinde bulunabilir yoksa  3 yıl geçmedikçe eski iline atama isteğinde bulunamaz.

Soru 15 : Şartları taşımasına rağmen İl dışı atama başvurusu kaydedildikten sonra öğretmenin başvurusunun onaylanmaması mümkün mü,onaylanmaması halinde sorumluluk kime ait ?

Cevap: Duyurunun B Bölümü 13. maddedeki “Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.” hükmü ile 14. Maddesindeki  “Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.” hükümlerine göre ;

    Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır diyerek bu konuda sorumluluğun onlarda olduğunu ifade etmiştir.Ayrıca gerek gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve gerekli denetimi yapmadan buna onay veren amirler hakkında yasal işlem yapılacağı söylenerek de MEB tarafından hem öğretmen hemde idareciler dolaylı olarak uyarılmıştır.

Soru 16: İl Dışı atama başvuru dönemi içinde başvurular bitmeden (14 ila 20 Haziran) yer değiştirme başvurusunu kaydettikten sonra öğretmenler başvurusunu iptal ettirebilirler mi?

Cevap:Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden(okuldan) belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilir ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilirler. Ancak başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılamaz.Yani okulca bilgileri düzeltilebilir fakat bu süre 5-8 haziran içinde olabilir ayrıca başvuru il MEM’ce onaylanmış ise hiçbir şekilde düzeltme işlemi yapılamaz .( B Bölümü 15. Madde)

Soru 17 : İl dışı atama sonuçlarına göre ataması yapılan öğretmenler atamasını iptal ettirebilirler mi ? Ettirebilirlerse hangi öğretmenlerin iptal ettirme hakları var şartları nelerdir?

Cevap:Ataması yapılan öğretmenlerin atamasını iptal ettirme hakları bulunmamaktadır fakat ;

Duyurunun B Bölümü 26. maddesindeki “İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” Hükmüne göre;

    İl dışı atama iptali yapılmayacak diye MEB tarafından emir altına alınmış ve öğretmenlere gerekli uyarı yapılmış. Hatta bu seneki duyuruda MEB ayrıca sonradan mazereti oluşmuşsa görev yerinden ayrılmamış olması kaydıyla il dışı atama sonucunu iptal edeceğini hüküm altına almış fakat sonradan oluşan mazeretinden dolayı iptal ettiren öğretmenin okulunda norm kadro yoksa ister hizmet puanı düşük yada en yüksek puanı olsun hizmet puanına bakılmaksızın okulunda norm fazlası olarak değerlendirileceğini ifade etmiştir.

Soru 18 : Her ikiside aynı yerde görev yaparken evli öğretmenlerden sadece birinin il dışı başvurusu ile ataması çıkması veya her ikisininde farklı yerlere ataması yapılan öğretmenlerin durumu nasıl değerlendirilir?

Cevap : Duyurunun,

* B Bölümü 4. Maddesindeki “Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2019 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” Hükmü ile,

* B Bölümü 6. Maddesindeki “Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.” Hükümlerine göre ;

 (1) Eşlerden birinin il dışı ataması çıkarsa, diğer öğretmen olan eşin mazeret atamasına başvurabilmesi için, istemesi halinde mazeret atamalarına kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilir.Eğer mazeret atamasında eşinin ataması çıkmazsa il dışı ataması yapılan öğretmen atamasını iptal ettirebilir fakat önceki görev yerinde norm bulunmazsa hizmeti puanına bakılmaksızın norm fazlası olarak değerlendirilecek,

 (2) Her ikisinin de ataması farklı illere çıkan öğretmenlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler mazeret ataması ile eşinin bulunduğu ile atama isteğinde bulunabilir. Buradaki önemli husus farklı ile atanan eşinin yanına gitmek isteyen öğretmenin görev yerinden ayrılmamış olarak atamasını iptal ettirmesidir. Aynı ilin farklı ilçelerine atanan evli öğretmenlerden biri atandığı ilçede göreve başladıktan sonra mazeret ataması ile aynı ildeki eşinin bulunduğu ilçeye atama isteğinde bulunabilir. Buradaki önemli husus ise il dışı atama ile aynı ilin  farklı ilçeye atanan evli öğretmenlerin her ikisi de ilişiklerini kesip yeni görev yerlerinde başladıktan sonra arasından birinin mazeret atamasına başvurabilmesidir.

   Not : Bu konuyu ayrıca değerlendireceğim bir yazı kaleme alacağım.

Soru 19: İl dışı atamayla atanan öğretmen yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine başvurabilir mi?

Cevap : Yukarıda da dile getirdiğim hüküm gereği eğer atandıktan sonra özür durumu mevcut ise evet başvurabilirler.

SORU 20 : Çalıştığı okul ,Zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz(1-2-3 hizmet alanı)iken zorunlu çalışma yükümlülüğüne alınmış okula(4-5-6 hizmet alanı) dönüştürülen öğretmenler iller arası atamaya başvurabilecek mi?

Cevap: Duyurunun A Bölümü 9. Maddesindeki “Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmüne göre;

Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya il dışındaki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.

Not : Geçen yıl veya daha önceki yıllarda aynı durumda olan yani zorunlu hizmet sayılmazken okulu zorunlu hizmet kapsamına alınan okullardaki öğretmenler o yıl bu hakkı kullanabilecekleri için kısacası hakları geçtiği için bu yılki bu haktan faydalanamazlar.

SORU 21:  3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenler tespit edilmez veya öğretmenlere haber verilmez ise ve öğretmen de bundan dolayı il dışı atamasına başvurmaz ise ne olur?

Cevap : Klavuzun 1. Madde son cümlesinde geçen  “Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaklardır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere ;

zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı atamaya tabi öğretmenlerin tespiti ve başvurmalarını sağlamak il ve ilçe MEM ve Okul Müdürlüklerinin sorumluluğunda,eğer öğretmenlere haber vermez ve başvurmalarını sağlamaz ise bu idareciler hakkında soruşturma açılacak ve ceza alacaklardır.Her şeye rağmen idareciler öğretmenlere haber vermemesinden dolayı ceza öngörülürken öğretmenler yine de il dışı atamalarda zorunlu çalışma yükümlülüğüne gitmedikleri için bakanlıkça resen atamaya tabi tutulacaklardır.

SORU 22: Özür durumu biten veya belgeleyemeyenler  il dışına başvurmak zorunda mı?

Cevap : Özür Durumundan Atanan Öğretmenin Mazereti Sürdükçe Zorunlu Hizmeti Ertelenir.17 Nisan 2015 CUMA günü 29329 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler” başlığı altındaki 45. Maddenin 1. Fıkra “a” bendindeki “Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.” hükmüne göre Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunup mazeretinin bulunduğu il veya ilçeye atananlardan sağlık veya eş özrünün devam ettiğini belgelendirenler her yıl zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43. madde 3. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır” hükmü ile 6. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.” hükümleri gereği zorunlu çalışma yükümlüsü olan öğretmenlerden özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler(mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde), ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere atama başvurusunda bulunmak zorundalar.

Ayrıca duyurunun 4. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirmek üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı 2 bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır” hükmü ile de mazereti sona eren öğretmenin zorunlu hizmet sayılan okula atanacağı hüküm altına alınmıştır.

Not : Mazereti sona eren öğretmenlerden zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve şu an zorunlu hizmet sayılmayan okulda (1.-2.-3. hizmet alanı )İl İçindeki zorunlu sayılan (4.-5.-6. hizmet alanı) okulları da tercih edebilirler.

Zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri il dışı atama şeklinden farklı olup aynı anda başvuruların alınmasından dolayı da birçok eğitimci tarafından karıştırılmaktadır. Bu yüzden öncelikle “il dışı atama” ve “zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı atamalarının” birbirinden farklı olduğunun ayrımına varmak gerekiyor. Bunun için de 17 Nisan 2015 CUMA günü  29329 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler başlığındaki 43 maddesini incelemek gerekir.Bu madenin  4. Fıkrasında yazılı bulunan “Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” Hükmü gereği zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini devam ettirebilmesi adına il dışındaki kurumlar ile beraber il içindeki zorunlu hizmet sayılan (4-5-6. Hizmet alanı) okulları da tercih edebilme hakları MEB tarafından yasal olarak tanınmıştır.

SORU 23:  Eş özrü bulunan ve zorunlu çalışma yükümlüsü olduğu için zorunlu hizmet sayılan okullara tayin olmak zorunda olan öğretmen il dışına başvurmak zorunda mı?

Cevap : Duyurunun B Bölümü 2.maddesindeki “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşleri başka bir ilde görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabileceklerdir. Bu durumda bulunan öğretmenler eşlerinin bulunduğu yere 2019 yılı yaz tatilinde mazeret durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır.” hükmüne göre;

 sonradan yapılacak mazeret atamasına başvurmak koşulu ile il dışı atamaya başvurmayabilirler.

Not : Geçen yılki duyuruda aynı ilin farklı ilçelerinde görev yapan öğretmenler içinde bu hakkı tanıyan ifade bulunurken bu yılki hükümde aynı ilin farklı ilçesinde bu hak tanınmamıştır.

SORU 24:  İkisi de öğretmen olan eşlerden ikisinin de ataması çıkarsa il dışı atamalardan sonra özür durumuna başvurabilir mi,şartları nelerdir?

Cevap : İkisi de öğretmen olan öğretmenler eğer ;

* Farklı illere atanandıysa Öğretmen eşlerden biri  görev yerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirip  eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu il’e eş özründen tayin isteyebilir

*Aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, eşlerden biri il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.( B Bölümü madde 6)

SORU 25: İl dışı atamayla atanan öğretmen ayrıldığı il’e yaz dönemi mazeret ataması ile  tekrar tayin isteyebilir mi ?

Cevap : İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan öğretmen , aynı atama döneminde  ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Duyurunun B Bölümü 9. maddesindeki bu hükme göre il dışı ile atanan öğretmen yazın mazeret ataması ile tekrar ayrıldığı ile eş mazeret atama isteğinde bulunamaz.

SORU 26:Her ikisi de il dışı atamaya başvuran öğretmenlerden yalnız birinin ataması çıkarsa diğer ataması yapılmayan öğretmenin durumu ne olacak ?

Cevap : Ataması çıkmayan öğretmen farklı il’e ataması yapılan eşinin bulunduğu ile yaz dönemi eş mazereti atamasına başvurma hakkına sahip olur.

Soru 27: Hangi çalışma süreleri 3 yıllık çalışma süresinden sayılır?

Cevap: 3 yıllık görev süresinin bulundukları eğitim kurumlarında fiilen yani okulda geçirmesi gerekiyor  fakat bazı hallerde de “bulunduğu eğitim kurumunda 3 yıl çalışma “şartı delinebilmektedir.

    3 Yıllık çalışma sürenin için öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda;

  *Sözleşmeli öğretmen

   *Asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil,(acemi kısmı hariç)

   *fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler,

    *Diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

     görev süreleri birlikte değerlendirilir ve sürelerinin toplamı aynı ilde 3 yıl çalışma süresinin içinde birlikte değerlendirilir.

SORU 28: Hangi haller 3 yıllık sürenin hesabından sayılmaz ?

Cevap : **Aylıksız izinli geçen süre (kısa dönem askerlik,ücretsiz doğum izni …vb)

        **Eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık hizmet sürelerinden sayılmaz.

Soru 29: Kısa Dönem Askerlik 3 yıllık çalışma süresinin hesabında sayılıyor mu ?

Cevap : Kısa dönem askerlik için ücretsiz izin alındığı için yani  fiili olarak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlerin çalışma süresinden sayılmamaktadır,bu yüzden kısa dönem askerlik olan 6 ay,3 yıllık çalışma süresinin içinde sayılmamaktadır.

Soru 30: Askeri Öğretmenlik Hizmeti 3 Yıllık Çalışma süresinden sayılır mı?

Cevap : Askeri öğretmenlikte il idışı atamalara başvurularda çalışma sürelerinden sayılmaktadır,Duyurunun 3 yıllık hizmet sürenin hesabının gösterildiği B Bölümü 2. Maddesi uyarınca kadrosunun bulunduğu ilde (aynı ilin farklı okulu da olabilir)  asker öğretmen olarak geçirdiği süreler sayılmaktadır fakat bu görevin yine aynı il’de yapılmış olması gerekir.Ayrıca asker öğretmenlik süresinin içinde acemi asker olarak geçirdiği sürelerin hariç olduğunun da altını çizmek isterim.

Soru 31: Zorunlu Hizmet Yükümlüsü öğretmenler,zorunlu hizmet sayılsın yada sayılmasın tüm okulları tercih edebilirler mi yoksa sadece zorunlu hizmet sayılan okulları mı tercih edebilirler?

  Cevap: 17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 43. Maddenin 8. Fıkrasındaki “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.” Hükmü ile zorunlu hizmet yükümlüsü tüm öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamadıkça hiçbir suretle ( mazeret durumu atamaları hariç) zorunlu hizmet olmayan okula atanamayacaklarını hukuki bir zemine oturtmuştur. Dolayısıyla mazeretlerinden dolayı zorunlu hizmetleri ertelenenler dahil zorunlu hizmet yükümlülükleri devam eden tüm öğretmenler sadece zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilirler.Kaldı ki duyurunun B Bölümü 24. maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır. “ hükmü ile bu zorunluluğu MEB öğretmenlerden duyurusu ile de istemiştir. Aksi durumda yanlışlıkla da olsa atanırsa fark edildiğinde ataması iptal edilir.

Soru 32: Üç yıl aynı ilde görev yapma şartına sahip ve zorunlu hizmet Yükümlülüğü öngörülen okullarda (4.-5.-6. Hizmet alanı okullar) görevli öğretmenler Zorunlu hizmet sayılmayan (1.-2.-3. alanı okul) okulları tercih edebilirler mi?

Cevap : Öğretmenlerin 2019 İl Dışı Atama duyurusunun  2. Maddesine göre zorunlu hizmet yükümlüsü olup yine zorunlu hizmet sayılan okulda (4.-5.-6. hizmet alanı okul) görev yapan ve ildeki 3 yıldır çalışma şartını  doldurmuş öğretmenlerden zorunlu hizmet yükümlülüğü devam eden öğretmenler geri kalan zorunlu hizmet zorunluluğunu tamamlayabileceği yine zorunlu hizmet sayılan okullara(4.-5.-6.hizmet alanı okullar) tayin isteyebilirler.Yani zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen 4. ,5.,veya 6. Hizmet alanı olan okullarda görevli ve 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş öğretmenler yine zorunlu hizmet sayılan  herhangi bir okula  yer değiştirme isteğinde bulunmak zorundalar kaldı ki zaten MEBBİS başvuru sistemi 1.2. veya 3. Hizmet olan okullara tayin istemesine engel olması lazım.

Soru 33: Zorunlu çalışma yükümlülüğü devam eden öğretmen, il dışı yer değiştirme başvurularında şu anda bulunduğu hizmet alanı ile eş değer aynı hizmet alanı olan okula mı tayin istemek zorunda ?

Cevap: Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen zorunlu hizmet olan okulundan tayin isterken yine aynı hizmet alanı okula tayin istemek zorunda değiller. Önemli olan tayin olacağı okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığıdır.Yani 4. hizmet alanı olan okulda görev yapan öğretmen illa 4. hizmet sayılan başka bir okula tercih etme zorunluluğu yok 4.-5.-6. hizmet sayılan herhangi bir okula tercih etme hakkına sahipler.

Örneğin: Muğla Milas’ın 5. Hizmet alanı olan Sakarkaya  ortaokulunda görev yapan bir fen ve teknoloji öğretmeni  Aydın’nın herhangi bir ilçesinde bulunan   4.-5. Veya 6. hizmet alanı olan okullardan  her hangi bir okulu tercih edebilir.

Soru 34: öğretmenlerden Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için şartlar nelerdir ?

Cevap : Duyurunun  7. Maddesine göre MEB’de veya diğer kamu kuruluşlarda görevlendirilen öğretmenler görevlendirmeleri 30 Eylül 2019 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan edenler bulunduğu ildeki 3 yıl görev süre şartını taşıyorsa il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.Ayrıca bu öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Soru 35: Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenler (ücretsiz doğum izni,askerde olan öğretmen…) hangi durumda il dışı atama başvurusunda bulunabilir?

Cevap : Aylıksız izinde olan (askerlik ,yurt dışı,ücretsiz doğum izni …) öğretmenlerden eğer bulunduğu ilde 3 yıl görev yapmış olma şartını taşıyorlarsa , aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler il dışı yer değiştirme başvurusunda bulanabilirler fakat 1 Ekim 2019 tarihine kadar eğer atandığı kurumda göreve başlamaz ise atamaları otomatikman iptal edilmiş sayılır.Yani kısa dönem askerde olan,ücretsiz doğum izninde olan,yurt dışında öğretmen olup ücretsiz izinde olan  veya isteği ile ücretsiz izinde olanlar 30 Eylül 2019 itibari ile ücretsiz izinlerinin biteceğini belgelendirdikleri takdirde atama şartlarını da sağlıyorsa atama isteğinde bulunabilirler.(duyurunun 8. maddesi )

Soru 36: Doğum izninde olan öğretmen  il dışı atama başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap : Ücretli doğum izninde olan öğretmenler göreve başlamadan tayin isteğinde bulunabilirler ama ücretsiz doğum izninde bulunan öğretmen ise aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirdikleri takdirde ve diğer atama süre şartlarını taşımaları kaydıyla ancak tayin isteğinde bulunabilirler.1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.(duyurunun 8. maddesi )

Soru 37:Askerde olan öğretmen il dışı atama başvurusunda bulunabilir mi?

Cevap : Askerde olan öğretmen 30 eylül itibari ile askerliğinin yani askerlik için ayrılmış ücretsiz izinlerinin 30 Eylül 2019 itibari ile biteceğini belgelendirdiği takdirde ve atama şartlarını da sağlıyorlarsa tayin isteğinde bulunabilirler.Yine askerde olan bu öğretmenler atamaları olduğu takdirde 1 Ekime kadarda göreve başlamak zorundalar.(duyurunun 8. maddesi )

Soru 38: Soruşturma ile il dışına görev yeri değiştirilen öğretmenler için il dışı atama şartları nelerdir tekrar eski il’ine geri dönmek için kaç yıl beklemesi gerekir?

Cevap : İl dışına soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. (eski ve yeni okulunda geçen sürelerin toplamı)Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.(duyurunun B Bölümü  5.maddesi)

Soru 39: İl Dışı atamayla tayini çıkan öğretmen hangi tarihe kadar ilişiğini kesmek zorunda?

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  62. Maddesinin göre , farklı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.Yani farklı yere atanalar tebliğ edildikten sonraki 15 iş günü mesai saatleri bitimine kadar göreve başlamak zorundalar.

Soru 40 : Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem ile il içi yer değiştirme isteğine başvuran öğretmenin ataması iptal edilir mi süreç nasıl işler ?

Cevap : Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 62. Maddesinde  bulunan “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.” Hükümden de anlaşılacağı üzere başvuru iptal edilir atanmışsa ataması iptal edilir ve öğretmen eski görev yerine gönderilir.

Saygılar

Sedat DEGER

Eğitimci Yazar

sedatdeger.sd@gmail.com  

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

https://www.instagram.com/sedat.deger_egitimci.yazar/

https://www.sedatdeger.com

https://www.sedatdeger.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol