2022 Yılı Bursluluk Sınavı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Bursluluk Sınavı Konulu Resmi Yazı Gönderdi 15.12.2021
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : E-36077160-405.01-39105526 15.12.2021
Konu : Özel Okullar Bursluluk Sınavı
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
 İlgi (a) Kanun'un 13 üncü maddesi ile ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci ve 63 üncü maddeleri çerçevesinde, özel okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapacağı bursluluk sınavı aşağıdaki hususlar çerçevesinde valiliklerce değerlendirilecektir.
1- Özel okullar, ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan: "Kurumlar bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir" hükmünde belirtilen zamanlarda burs vereceği öğrencileri belirlemek amacıyla yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak bursluluk sınavı yapabilecektir.
2- Bursluluk sınavı yapacak kurumların durumlarının, ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan: "5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunan kurumlar bursluluk sınavı yapamaz, araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemezler." hükmü kapsamına girip girmediğinin
Valiliklerce değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Valilikte bulunan mevcut bilgiler ile MEBBİS modülünde yer alan kurum bilgileri doğrultusunda durumu değerlendirilen okulların bursluluk sınavı yapmasına ilişkin nihai karar Valiliklerce verilecektir.
3- Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını bursluluk sınavı yapmak istediği ilde almamış olan okullara sınav yapma izin verilmeyecektir. Her Valilik kendi il sınırları içerisindeki kurumlara sınav izni verecektir.
4- İlgi (b) Yönetmeliğin "Burs verilme şartları ve oranı" başlıklı 62 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sınav yapmak isteyen özel okullar, söz konusu sınav sonuçlarını kuruma öğrenci seçimi (kayıt kabul) maksadıyla kullanamayacaklardır.
5- Özel okullar, ilgi (c) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan: "İlkokul 1, 2 ve
3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir." hükmü gereği anaokulu/ana sınıfı ile ilkokul 1, 2 ve 3 ncü sınıflarda devam eden öğrencilere yönelik bursluluk sınavı yapamayacaklar ancak ilkokul 4 üncü sınıfa devam edenler ile diğer sınıf ve kademelerdeki öğrencilere yönelik bursluluk sınavı yapabilecektir.
6- İlgi (b) Yönetmeliğin 62 nci ve 63 üncü maddelerinde bahsedilen hususlarla birlikte, bursverme şartlarında; öğrenciyi ve/veya öğrenci velisini mali taahhüde sokacak hükümlerin bulunmaması, 

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3626‐1182‐312b‐b5f8‐25ee kodu ile teyit edilebilir. bursun verilme şekli ve süresinin açık ve anlaşılır olması durumları incelenecek, şartları uygun bulunan kurumların bursluluk sınavı yapmasına Valililiklerce izin verilecektir.
7- Bursluluk sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav başvurularını burs verecek özel okula yapacaklardır. Okullar, ilgi (b) Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinde yer alan hususlara dikkat ederek bursluluk sınavlarına ilişkin ilanlarında; başvuru adreslerini, bursluluk şartlarına ilişkin bilgi/belgeye ulaşma yollarını ve başvuru usulünü belirteceklerdir.
8- Bursluluk sınavı için başvuru yapan öğrenci ve velilerden; öğrencinin adı-soyadı, T.C. kimlik
numarası, öğrenim gördüğü okulu, sınıfı, veli adı-soyadı ve veli iletişim bilgileri dışında herhangi bir
bilgi talep edilmeyecek ve alınan kişisel verilerin muhafaza edilmesinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında başvuru alan okul sorumlu olacaktır.
 9- Sınavlara katılım sağlayan öğrencilere ilişkin kimlik bilgileri, ilçe/il/ülke sıralaması ve/veya
yüzdelik dilimi gibi veriler, öğrencinin kendisi ve öğrencinin velisi dışında yazılı ve/veya görsel olarak
hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.
10- Bursluluk sınavına katılım sağlayacak/sağlayan öğrencilerden ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan: "Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik
sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar." hükmü gereği herhangi bir
nedenle sınav ücreti alınmayacaktır.
 11- Okulların bursluluk sınavı iş ve işlemlerinin, bursluluk sınavına ilişkin ilan ve reklamlarının, ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci, 63 üncü ve ek 4 üncü madde hükümleri ile bu yazıya aykırı olması veyahutmevzuata aykırı farklı sınav duyurularının olması durumunda, ilgi (a) Kanunun 7 nci maddesindeki
hükümler ile ilgi (b) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
12- Valilikler tarafından ilgi (b) Yönetmeliğin 62 nci ve 63 üncü madde hükümleri doğrultusunda bursluluk sınavı yapması uygun görülerek onay verilen başvurular ayrıca Bakanlığımıza onay için gönderilmeyecektir.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 Abdullah SÜSLÜ
 Bakan a.
 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
Dağıtım:
81 İl Valiliği

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al