2020 LGS SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

20 Haziran 2020’de yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kısa süre içerisinde tüm dünyayı kuşatan koronavirüs salgını sürecinde gerçekleşmiş oldu. Geçmiş yıllardan farklı olarak salgına karşı alınan olağanüstü tedbirler çerçevesinde 1 milyon 472 bin 88 öğrenci sınava( % 85) oranında girdi. Sınava girecek öğrenci sayısında tüm telkinlere rağmen düşme beklenirken bir önceki yıla oranla (%43) artmıştır .

Bu artışın en önemli sebebi 2012’de uygulamaya koyulan 4+4+4 ile birlikte okula başlama yaşında da bir değişikliğe gidilmiş olmasıdır. Böylece 66 ayını doldurmuş yaklaşık 600 bin çocuğun okula başlamasının zorunlu hale getirilmiş olmasıdır.

Son üç merkezi sınav değerlendirme raporunda ise 2018 ,2019 ve son olarak 2020 Sınavın teknik özellikleri ve öğrencilerimizin farklı alanlardaki performansları değerlendirilmiştir. Merkezi Sınav geleneksel olarak 8. sınıf müfredatları dikkate alınarak geliştirilmektedir. Sınava 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitim verilen okulların 8. sınıfında kayıtlı olan resmi ve özel ortaokul öğrencileri, imam hatip ortaokulu öğrencileri, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, geçici eğitim merkezi öğrencileri ve yurtdışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilmektedir.

2020 yılında ise yaşanan salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak merkezi sınavın kapsamı öğrencilerin yüz yüze eğitim aldığı 8. sınıf ilk dönemi konularıyla sınırlandırılmıştır. Bir önceki 2019 merkezi sınava göre Fen Bilimleri testi hariç bütün alt testlerde düşüş olmuştur. (Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde (10,21) en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,89) göstermiştir.

Sözel bölümde yer alan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve Yabancı Dil alt testinde ise 3,53’tür). Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 181 öğrenci doğru cevap vermiştir.

Zira tablo öğrencilerin sekiz yıllık eğitim sonucunda temel okuma ve sayısal alanlarda oldukça düşük bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır(SETA lgs raporu) Diğer yandan Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Ailelerin eğitim düzeyleri açısından öğrencilerin merkezi sınav puanlarında anne ve baba eğitim düzeylerine göre Anne- Baba eğitim düzeyi , sosyo ekonomik kültürel ve mezuniyet durumu ilkokul olan ailelerin öğrencilerinin merkezi sınav puanı ortalamasının 267,60, lisansüstü mezunu olan ailelerin öğrencilerinin ortalamasının 387,65 olduğu belirlenmiştir. Anne-baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ile anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması arasında 120,05 puan fark bulunması önemli bir bulgudur.

Bu sonuçlar, anne ve baba eğitim düzeyindeki artışın ve sosyo ekonomik iyileşmenin sınav performansındaki artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. 2020 Merkezi Sınava katılan 1.472.088 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 181’dir.

Bu öğrencilerin 42 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir. Sınav ortalaması 500 tam puan üzerinden hesaplandığında 286,35 ve sınav puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (%56,29) bulunduğu aralığın 200- 299 olduğu görülmektedir.

Okul başarı puanı, öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalamasıdır ve öğrencilerin ortaokuldaki akademik performanslarının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.2020 merkezi sınavda elde ettikleri merkezi sınav puanı ile okul başarı puanı arasında doğrusal bir ilişki ve birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, 2020 Merkezi Sınavı salgın döneminde zorlu koşullar altında uygulanmasına ve sınava katılan öğrenci sayısı büyük oranda artmasına rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz olduğu fark edilmiştir.

Sınav da sorumlu konular 1.yarı yıldan ibaret olmasına rağmen başarı düzeyi düşük kalmıştır. Fırsat eşitliğinin önündeki engellerin aşılması için düşük sosyoekonomik ve kültürel durumdaki ebeveynlere sahip çocukların bu bağımlılığını azaltacak, eğitimlerini güçlendirici destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Temel eğitim güçlendirilmeli ve öğrenciler daha sık aralıklarla izleme ve değerlendirmeye tabi tutularak eksikleri telafi edilmelidir. Yabancı dil eğitimi yeniden ele alınmalı ve güçlendirilmelidir. Öğrenci ve velilerin merkezi sınavlara ilişkin ilgi ve beklentilerinin detaylı olarak ortaya konulması için çalışmalar yapılmalıdır.(SETA Lgs raporu) Kaynak: 2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13