2017-2018 Yıl Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Sayı          : /

Konu        : 2017-2018 öğretim yılı, yıl sonu öğretmenler kurulu toplantısı

Sayın Meslektaşım,

2017 – 2018 öğretim yılı, yıl sonu öğretmenler kurulu toplantısı 09.06.2018 Cumartesi günü saat 10:00’da okulumuz çok amaçlı salonunda yapılacaktır. Belirtilen tarihte, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya hazırlıklı olarak, zamanında katılmanızı önemle rica ederim.

Notlar:

 1. Toplantıda cep telefonu, tablet, bilgisayar, ses kaydedici, görüntü alıcı vb. gibi aygıtların kullanılması etik değildir ve yasaktır. Kurulun insicamını bozmaya, etrafı rahatsız etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çok acil durumlarda mesajlaşma yoluyla dışarısıyla iletişim kurulabilir. Sıklıkla, gürültülü biçimde kurul mekanını terk edip içeri girerek, telefonla meşgul olarak dikkat dağıtmak öğretmene yakışan bir davranış değildir.
 2. Kurula tüm öğretmenlerin katılması lüzumludur. Çok önemli bir mazeretinin var ise dilekçe ile idareye iletiniz. Basit gerekçelerle toplantıya katılmaktan kaçınmayınız.
 3. Okul içi toplantılarda görüşülen konuların her türlü medya unsuruna servis edilmesi suçtur. Toplantıda gizlilik esastır.

Okul Müdürü

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama, kurul yazmanlarının idarece belirlenmesi
 2. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve şehitler için saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunması
 3. Yıl sonu öğretmenler kurulu toplantısının gündem maddelerinin okunması, öneri varsa yeni maddelerin eklenmesi
 4. Bir önceki kurulda alınan kararların değerlendirilmesi ve alınan kararlarda aksayan yönlerin görüşülmesi
 5. 2017 – 2018 öğretim yılı öğrenci başarı durumlarının görüşülmesi, okul birincileriyle dereceye giren öğrencilerin kurulca onaylanması
 6. Öğretim yılına ait ders başarısı, devam – devamsızlık ve disiplin konularının talep eden, söz isteyen alan şeflerine ve zümre başkanlarına söz hakkı verilerek görüşülmesi
 7. Dersler temelinde / bazında başarı oranlarının sayısal verilere göre açıklanması, başarı/başarısızlık sebeplerinin kurul tarafından değerlendirilmesi
 8. Okulun rehber öğretmeni ve disiplin kurulu üyeleri tarafından, geçtiğimiz öğretim yılı içinde sıklıkla karşılaşılan öğrenci eksenli sorunlar ve çözüme ulaştırılma verileri hakkında kurula yeterli seviyede, yüzeysel olmayan türde bilgi verilmesi
 9. Ders dışı egzersiz (DDE) çalışmalarının yıl sonu raporlarının okunması, görüşülmesi, değerlendirilmesi, hataların ve başarılı yönlerin açıklanması, dosyalarının teslimi
 10. Üniversiteye hazırlama kurslarının başarı-başarısızlık durumunun; kurslarda görev alan öğretmenler ve idare tarafından değerlendirilmesi
 11. Sınıf öğretmenliği rehberlik raporlarının okunması, görüşülmesi, aksayan ya da olumlu yönlerin açıklanması ve sınıf rehberlik dosyalarının idareye teslimi
 12. Okulun disiplin kurulunun faaliyet raporunun okunması, disiplin cezası alan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi. Okulun onur kurulunun faaliyet raporunun okunarak yapılan çalışmalar hakkında kurula yerli bilgi verilmesi
 13. Haziran dönemi mesleki çalışma / seminer / eğitim / kurumsal kimlik oluşturma / vizyon / misyon faaliyet planın, konu içeriklerinin açıklanması, eklenmesi-çıkarılması gereken hususların görüşülmesi
 14. Okulun 4 alanının şefi tarafından, bölümlerin öğretim programları, öğretimi yapılan meslek dalları, ihtiyaçlar, projeler hakkında kurula özet bilgi verilmesi
 15. Öğrencilerin endüstri/yaz stajının uygulanmasına ilişkin hususlar ve koordinatörlük görevleriyle ilgili konuların görüşülmesi, kurula bilgi verilmesi
 16. Öğrenci sosyal kulüp çalışmalarının yıl sonu raporlarının okunması, görüşülmesi ve dosyalarının teslimi. Sosyal kulüplerle ilgili aksaklıkların idare tarafından ifade edilmesi. Gelecek yıl oluşturulacak sosyal kulüplere öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili kuralların açıklanması…
 17. Okul kütüphanesinin durumu hakkında kurula idare tarafından bilgi verilmesi. Kütüphanenin kullanımı ile ilgili kuralların, istatistiksel verilen açıklanması. Kitap okuma alışkanlığının, araştırmacı kuşaklar yetiştirmenin öneminin dile getirilmesi. Önerilerin alınması
 18. Ders kesim raporlarının, sınav, proje ve performans değerlendirme evraklarının vb. idareye teslim edilmesi
 19. ÖZ DEĞERLENDİRME, toplam kalite yönetimi (TKY), TSE, ISO, CE, MYK, Meslek Standartları, okul gelişim ve yönetim ekibi (OGYE) çalışmaları ile stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler (2017 -2018 öğretim yılında okulda yapılan ve yapılamayan çalışmaların / projelerin / hedeflerin / aksaklıkların / engellerin / güçlü-zayıf yönlerin görüşülmesi)
 20. Okulun daha nitelikli hale gelmesi için yürütülen sosyal sorumluluk projeleri, yardım kampanyaları, öğrencilerin ekonomik engellerinin azaltılması çalışmaları hakkında kurula bilgi verilmesi
 21. Okulun son 1 yıllık sportif başarıları ve başarısızlıkları, spor gereçlerinin korunması/zayi edilmesi hakkında kurula bilgi verilmesi, idarenin olumlu-olumsuz görüşlerinin dile getirilmesi
 22. Öğretmenlerin yaz tatillerinde bulunacakları izin adreslerini, irtibat telefonlarını idareye bildirmeleri konusunun görüşülmesi
 23. Bilişim gereçlerinin (etkileşimli tahta, telefon, tablet, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, fotoğraf makinesi, kamera, ses kaydedici, DVD/DVIX çalar, MP3-MP4 çalar vb.) kullanımı, kullandırılması, etik kurallar, okulda yaşanan aksaklıklar, negatif durumlar, öğrenci ve öğretmenlerin tutumları hakkında bilgi verme, öneriler alma/sunma
 24. DYS (devlet yazışma sistemi) hakkında öğretmenlere bilgi verilmesi. Kağıt ile tebligat döneminin kapandığı hakkında bilgilendirme. E-posta, SMS, WhatsApp türü iletişim vasıtalarının gerekliliği hakkında bilgi sunma
 25. Elektrik, su, yakıt, toner, kağıt israfı, abartılı tüketimler hakkında öğretmenlere idarece bilgi verilmesi
 26. 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrencilerin dallarının belirlenmesi hakkında idarenin tutumunun açıklanması, öğretmenlerin önerilerinin alınması
 27. Öğretmenlerin yaz tatilinde MEB ya da özel kurumlar tarafından açılan mesleki-teknik içerikli seminerlere katılımı hakkında idarenin bilgilendirme yapması
 28. Haziran 2017 itibariyle okulun memur, hizmetli, teknisyen, aşçı, gece bekçisi, rehber öğretmen, ders öğretmeni, idareci vb. gibi eksiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve tamamlayıcı çalışmalar hakkında eşgüdüm sağlanması, tüm personelin bu konuda çalışma yapmasının istenmesi
 29. Tayin ya da başka sebeplerle okulumuzdan ayrılan ya da aramıza yeni katılan öğretmenler hakkında bilgi verilmesi
 30. Dilek ve temenniler
 31. Kapanış.

Not: Toplantı planlanan sürede bitmez ise ileriki 2 günde de devam edecektir.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol