MATEMATİK BİLİM VE SANAT HER YERDE


    ''Haziran ayında karar verdiğimiz ve başladığımız ''Durakta Matematik'' projesini sürekliliği ve kapsamının dar olmasından dolayı daha geniş alanlarda, zaman ve mekan sınırlaması olmadan tüm branşları da işin içine katarak ''Matematik Bilim ve Sanat Her Yerde'' adı altında geniş bir öğretmen katılımı ile hayata geçiriyoruz. 153 öğretmen ile 81 ilde ekipler kurulmaya devam ediyor. İlçeler ile de iletişime geçildi. Eğitimin sadece bir branştan ibaret olmadığını, eğitimin sadece dört duvar arasına hapsedilmeyeceğini ve zaman mekan sınırlaması olmadan her yerde eğitim olabileceğini göstermek istiyoruz. Projemizin hayata geçmesi için bir çok kurum, kuruluş, dernek ve vakıfla da iletişim halindeyiz. Projemizin noterden onayını aldık. Patentini de alıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımıza da projeyi ilettik. Destek istedik. Umarız bu proje tüm dünyada örnek teşkil eder. Eğitim ve öğretime yeni bir süreç olur. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle.
     Son olarak da  kamuoyunu ve eğitim camiamızı aydınlatmak için şunları söylemek istiyorum. Haziran ayında karar verdiğimiz ve şekillendirdiğimiz 'Durakta Matematik'  projesinin ana grubundan hiçbir açıklama yapmadan ve ansızın ayrılan bir grup öğretmenin projemizi yangından mal kaçırırcasına sahiplenmek adı altında hayata geçirmelerini talihsiz buluyorum. Kınıyorum. Emeğe karşı bir saygısızlık addediyorum. ''

Proje Adı:                                                          MATEMATİK, BİLİM  ve SANAT HER YERDE
Proje Tanıtımı :
Bütün ilimlere olduğu gibi Matematik, Fen, Sosyal, Edebiyat, İngilizce, gibi pozitif bilimlere ilgisi olan, sanata yatkın ve bu yönde yeteneği olan öğrenci, öğretmen veya velilerimizin bu yeteneklerini kullanmalarına fırsat vermek, yapılan eserleri ya da çalışmaları uygun görülen her alanda her mekanda sergileyerek  bilim ve sanatı sevdirmek projenin temelini oluşturmaktadır.
 Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde daha önce yapılan projelerden anladık ki okul dört duvarla sınırlı bir mekan değil; okul her yerdir. Eğer her yer okul ise biz de 'her yerde eğitim' sloganı ile her branştan öğretmen ile bu süreci ''Matematik Bilim ve Sanat Her Yerde'' projesini hayata geçirerek destekleme kararı aldık. 81 ilden 153 gönüllü öğretmen ile çalışmalara yaz tatilinde başladık.
 Yapılacak olan karikatür, kazanımlara dair çizimler, bilimin ve derslerin sanatsal tarafı ile ilgili resimler,3 boyutlu çalışmalar, görseller, yazılar, senaryolar, skeçler, drama ile eğitim, dersleri oyunlaştırma , kitap, dergi, broşür olarak yayın yapmak veya soyut çalışmaları uygun yerlerde sergilemek ya da yayınlamak suretiyle öğrenmenin eğlenceli olduğunu göstermek. 
NELER YAPILABİLİR
Yapılan çalışmaları hologram şeklinde uygulamak.
Otobüs, tramvay, metro, metrobüs giydirme ile çalışmaları yaygınlaştırmak.
Senaryo yazarak çizgi film veya kamu spotları ile destek vermek.
Ünlü isimlerle röportaj yapmak ve video şeklinde yaymak.
Sergi açmak.
Kitapçık ve broşür  bastırmak ve dağıtmak.
Yerli ve milli bir bilim kahramanı oluşturmak ve okul çantalarının üzerinde baskılamak.
Yapılan çalışmaların magnet, kartpostal , anahtarlık, ajanda, takvim, ayraç, vs şeklinde basılması.
İl ve ilçe merkezlerindeki otobüs duraklarında (özellikle okullara yakın olanlar), metro ve tramvay duraklarında, okulumuzun belirli bir alanında koridor şeklinde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak hiç imkan yoksa bile esnaf ve işyeri camlarına asmak  bu çalışmaları sergilemek.
STEM ya da STEAM ile bağdaştırarak, bu plana dahil ederek 3 boyutlu çalışmalar yapmak, yaptırmak.
Her yaştan vatandaşımızın tüm derslere, bilim ve sanata karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine olumlu tutum geliştirmek ve aynı zamanda sevdirmek için ilgili afiş, resim, karikatür hazırlayarak uygun alanlarda sergilemek projenin temelini oluşturmaktadır.
Yapılan bütün çalışmalar daha sonra dergi veya kitapçık haline getirilerek tüm okullara dağıtılması sağlanacaktır. Eğer imkanlar el vermezse sanal kitapçık olarak sosyal medyada ve eğitim sitelerinde tüm katılımcıların ismi yazılmak suretiyle yaygınlaştırılacaktır. 


Proje Koordinatörü:

Selçuk TÜTAK

(0 532 690 60 38)

basinselcuktutak@gmail.com


İl ve ilçe temsilcileri: 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
Projenin Gerekçesi:
Cumhurbaşkanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın daha önce yapmış olduğu projeler ile okulun dört duvardan ibaret olmadığı, okulun her yer olduğu süreci.
Öğretmenlik hayatımızda karşılaştığımız en büyük sıkıntı; öğrencilerin matematik, bilim ve sanata karşı olumsuz algı ile okula geldikleri ve öğrenemeyecekleri korkusudur. Bu ön yargıları derslerde yaptığımız etkinliklerle ve oyunlaştırmalarla büyük oranda aştığımızı gördük. 
İlgi yetenek ve kabiliyetleri olan katılımcılar ve öğrencilerimizle daha etkin bir süreç de hedeflemekteyiz. Bu etkinlikleri sosyal medyada paylaştığımızda yüzlerce meslektaşımız ve velilerimizden olumlu geri dönütler aldık. Bu olumlu dönütleri sürekli ve daha etkili duruma getirmek.  
Bu etkinlikler ve karikatürlerin tüm vatandaşların göreceği yer olarak metro, tramvay ve otobüs durakları, bilbordlar, sokaklarda ve duvarlarda çizilecek 3 boyutlu resimler ile zaman mekan sınırı olmadan daha çok kişiye ulaşacağız ve bu ön yargıların kırılmasına bir nebze yardımcı olacağız. Vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız zaman ve mekan sınırlaması olmadan da bu proje ile matematiğe, bilim ve sanata karşı olumlu bakış açısı kazanacak. Eğitimin sadece dört duvar arasında kalmadığını gösteren proje adeta boş zamanın düşmanı olacak. 


Projenin Amacı 
Matematiği, bilim ve sanatı çizimlerle, karikatürlerle, resimlerle, oyunlarla, 3 boyutlu çizimlerle, giydirme sanatı ile, senaryo ve çizgi filmlerle, okul ve araç gereç tasarımları gibi birçok alanda eğlenceli hale dönüştürerek gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek. Olumsuz algıları değiştirmek. Herhangi bir anda her yerde mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek. Okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmektir. 
5.Projenin hedefleri:
- Matematiği, bilim ve sanatı sevdirmek.
- Matematiğin, bilimin sanatsal yönünün keşfedilmesini sağlamak.
- Karikatürler ile insanların gülümsemesini görmek.
-Okulun sadece dört duvardan ibaret olmadığını göstermek
-Vatandaşlarımızın bilgi, birikim ve kültürel seviyelerinin artmasını sağlamak
-Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin artmasını sağlamak.
-Vatandaşları ilime, bilime, sanata ilgi duymalarını sağlamak.
-Öğrencilerin ilgi yetenek ve kabiliyetlerini sergileyebileceği yerin sadece okul olmadığını her ortamda özgürce bilim ile iştigal edebileceği algısını sunmak.
- Yapılan etkinliklerin herkesçe duyulması, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması
- Her yerde her an eğitim ile hemhal olmak. Dışarıda, metroda, tramvayda, sokakta vs geçen süreyi eğitim için kullanmak.
Kapsam:
Yer ve zaman kısıtlaması olmadan 7’den 70’e tüm vatandaşlar. Özellikle öğrenciler.

Projenin İşleyişi: 
- Projenin kamuoyuna duyurulması
- İstekli öğretmenlerin katılması ve watsap gruplarının oluşturulması.
-Her il ve ilçeden katılımın sağlanmaya çalışılması
-İl ve ilçe temsilcilerinin kendi ekiplerini oluşturması
-İstendiği takdirde dernek ve vakıflarla işbirliği yapılması
-Örnek çizimler, çalışmalar ve proje detayının renkli çıktıları alınarak il ve ilçe müdürlüklerinin bilgilendirilmesi.
-Okul döneminde projeye öğrenci ve velilerden ilgi ve yeteneği olanların dahil edilmesi.
-Yapılan çalışmaların ortak bir havuzda toplanması ve afiş haline getirilmesi
-Yapılan etkinlikler ve çizmiş olduğumuz karikatürlerin afiş haline getirilerek otobüs, metro, tramvay gibi alanlarda uygun yerlere asılması ya da billboardlarda sergilenmesi.
-Otobüs, metrobüs, metro, hatta imkan varsa uçakların bile giydirilmesi.
-Yerli ve milli çizgi kahramanların oluşturulması.
-Senaryolar yazılarak çizgi film ve kamu spotu yapılması.
-Stem veya Steam planlarına projenin entegre edilmesi
-Okul araç ve gereçlerinde, ev eşyalarında, giysilerde baskılı matematik, bilim ve sanat figürlerinin uygulanması. Bu konuda tekstilciler ile işbirliği yapılabilir. Meslek liselerinden tasarım ve üretim yardımı alınabilir.
-Ünlü isimlerle röportaj yapılıp kamu spotları oluşturulması.
-Dergi, gazete, broşür vs basılması,
-Okullara yakın duraklarda öğrenciler tarafından gözlem yapılıp, insanların afişlere olan tepkisinin gözlemlenmesi.
-Belirli aralıklarla anketler düzenlenerek proje öncesinde ve sonrasında matematik, bilim, sanat algısı ve bakış açısının değişip değişmediğinin kontrol edilmesi.
-Gerekli istatistikler ile hazırlanacak raporların Milli Eğitim Bakanlığına sunulması
-Yapılan çalışmaların kitapçık halinde basımının yapılması, Eba, ve tüm eğitim sitelerinde yayınlanması.
-Her katılımcının yaptığı çalışmaları haber yaparak kanal ve gazetelere haber yaptırarak projenin yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin arttırılması
-Sene sonunda sergi salonlarında afişlerle sergi açılması

Zaman: 
Projenin Başlangıç Tarihi  : Eylül 2019
Projenin Bitiş Tarihi           : Haziran 2020


İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: 
 Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediye, İl ve ilçe MEM, okul aile birlikleri, Meslek Liseleri, Dernek ve Vakıflar  
Kaynaklar: 
Okul Aile Birliği gelirleri, Belediye, Kaymakamlıklar, Valilikler, Gönüllü işadamları veya kuruluşlar.

11.Riskler: 
 Maddi destek bulunamaması
Bazı il ve ilçelerde yaygınlaştırılamaması


    YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ
Matematik, bilim ve sanatı aynı paydada buluşturularak etki alanının genişletilmesi.  
Öğrencilerin kendi eserlerini sergide görmesi ve matematiği, bilim ve sanatı iyice benimsemesi, sevmesi. 
Her yerde zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitim yapılabileceği.
Eğitimde sanatsal dokunuşlar ve tasarımın etkisi.
Öğrenci merkezli eğitim çalışmaları ileöğrencinin kendisini değerli hissetmesine katkı sağlayacaktır. 
Öğrenciler yaptıkları çalışmaların da sergilendiğini gördükçe özgüveni artacaktır ve derse olan ilgisi artacaktır. Sokakta, koridorlarda, taşıtlarda, okul araç ve gereçlerinde , giysilerde vs baskı şeklinde sevimliliğin öğrenmeyi tetiklemesi.
3 boyutlu çalışmalarla Stem ve Steam çalışmalarına dahil edilmesi.
Projenin tüm dünyada örnek teşkil etmesi ve ülkemizin tanıtımının yapılacak olması.


Not: İl ve ilçe temsilcileri projeyi kendi ilinde ve ilçesinde tüm okulları da işin içine katarak süreci kendi isteklerine göre şekillendirebilirler. Projede isim yazılmasını isteyen arkadaşlarımız da var. İsminin yazılmasını istemeyen ama emeklerini esirgemeyen arkadaşlarımız da var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 


ASLIHAN ŞAHİN    İZMİR
YAĞMUR YILMAZ    HATAY
İSMAİL YALÇIN    GÜMÜŞHANE
AYŞENUR TIRAŞ     GAZİANTEP
EYYUP KÖYEBAKAN    ADIYAMAN
IŞIL CELASUN    KOCAELİ
FEYZA ÜLKÜ GELEGEN    ANKARA -MAMAK
FATMA EBRU ÖZEN    ANKARA-MAMAK
MAHİRE DEMİRSOY    MUĞLA
İMRAN SEZER    KAYSERİ
NESLİHAN ARSLAN    İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR
DİDEM DOĞAN    BALIKESİR
TAMER KARAKAN    ELAZIĞ
ÖZLEM YILDIZ    ANKARA-PURSAKLAR
BUKET GÖVCE    KIRKLARELİ
ZEYNEP BENLİOĞLU     NİĞDE
ABDULLAH KAMİL SATICI    SAMSUN
FADİME KARAASLAN    RİZE
MEYREM EĞRİOĞLU    RİZE
BERNA DERİN    İZMİR-ÖDEMİŞ
MELİSA DEMİR     MUĞLA-MİLAS
FATMA KÜTÜK    ADANA-SEYHAN
MURAT AKSOY     SAMSUN-HAVZA
BÜŞRA ŞAHİN     SİNOP
MUSTAFA GÖKGÖZ     KIRIKKALE
DEMET KESKİN    KOCAELİ
ŞULE TANTA     KIRKLARELİ
SEVİM KAPUCU    AKSARAY
FATMA NURDAN KORKMAZ    KONYA-BEYŞEHİR
DİNÇKAN HARPUT     KAYSERİ
YASEMEN COŞKUN    KOCAELİ-DARICA
ŞÜKRAN İSHAK KEFELİOĞLU    TRABZON
DERYA GÜRBÜZ     ERZURUM
MAHMUT BABUR     MARDİN
JALE GÜNER    İZMİR
ESRA ERSÖZ    KOCAELİ
FADİME KARAARSLAN    RİZE
EMEL METİN    KAYSERİ
AYBİKE MERYEM KARATAŞ    İSTANBUL-ÜSKÜDAR
TİPİ ÖZKAN    İSTANBUL
MURAT TAŞKIN    ANKARA-KAHRAMANKAZAN
ZEHRA BAŞARAN    BALIKESİR-BURHANİYE
SEMA ATABEY    SAMSUN
ESENGÜL DEMİR     KONYA
DEMET KILIÇ     İZMİT
SERHAT KARA     DENİZLİ
HAVANA TURANLI    BURSA-OSMANGAZİ
FUNDA ÖZKAN    ADANA
MERYEM TOPAL    İZMİT
MÜNEVVER ESMEK    ANKARA-KEÇİÖREN
IŞIL VURAN    ANKARA-KEÇİÖREN
GÜLCAN PEKER     ANTALYA
DİLEK DURMUŞ    AYDIN
FATMA GÜL GÖKTAŞ    BURSA-M.K. PAŞA
VİLDAN ŞİRİN    ANKARA
NURTEN DURSUN    BALIKESİR-GÖNEN
AYFER KARADEŞ    İSTANBUL
YEŞİM ARDA    İSTANBUL
EDA YOKGÖRME    BURSA
ZEKİ KAPAT    ŞANLIURFA
ZÜBEYDE AKDENİZ     İSTANBUL-BAHÇELİEVLER
BUKET GÜRLER    KIRŞEHİR
BERNA DERİN     İZMİR-ÖDEMİŞ
AHMET GÜL     ELAZIĞ
SELÇUK TÜTAK     KAYSERİ
EMİNE DOĞAN    ŞANLIURFA
TUBA DEMİR    ŞANLIURFA
ZEYNEP ÇFTÇİ     ELAZIĞ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol