MEB, eğitim için yurtdışına personel gönderecek

MEB, 15 personelini eğitim için yurtdışına gönderecek


Milli Eğitim Bakanlığı, 15 personelini yetiştirmek üzere yurtdışına staj eğitimine gönderecek.

Sayı : 94166756-730.01 -E. 13239098 Konu : 2018 yılında Yetiştirilmek Üzere

Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar Hk.

İlgi: a) 27/06/2018 tarihli ve 351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

b) Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında

Yönetmelik.

İlgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına memur gönderilmesine ilişkin Bakanlığımıza kontenjan tahsis edilmiş olup lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek Bakanlığımız personeline ait kontenjan sayıları, eğitim konuları ve süreleri EK-l'de, bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek Bakanlığımız personeline ait kontenjan sayıları, eğitim konuları ve süreleri EK-2'de, uluslararası kuruluşlarda staj yapmak üzere yurt dışına gönderilecek personele ait kontenjan sayısı, staj konusu ve süresi EK-3 'te; staj yapılabilecek uluslararası kuruluş isimleri ise EK-4'te yer almaktadır.

Lisansüstü öğrenim, bilgilerini artırma ve staj alanlarında 5'er kişilik kontenjan tahsis edilmiş olup söz konusu kontenjanlar 2018 yılına aittir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak adayların;

1. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri (GİH) veya Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfında görev yapıyor olması,

2. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına başvuracakların, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavının en az 70 puanına denk bir puan almış olması,

3. Bilgilerini artırmak veya uluslararası kuruluşlarda staj yapmak amacıyla başvuracakların, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (A) düzeyinde (90 ve üzeri) puan alması veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olması,

4. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına başvuracakların, ilgi Yönetmeliğin "Eğitim Görülecek Yerlerin Kesinleşmesi" başlıklı 9. maddesine göre YÖK tarafından http://www.yok.gov.tr/web/burs/yurtdisi_lisansustu_egitim internet adresinde ilan edildiği üzere Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 içerisine giren üniversitelerden kabul alması,

5. Yabancı dil belgesi için ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesinin

6. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendine göre sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılan sınav sonuçları geçerli sayılacağından buna göre alınan bir dil belgesinin beyan edilmesi,

6. EK-1 ve Ek-2'de belirtilen kontenjanlara başvuracakların, adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla adaylık dahil en az 3 yıl; EK.-3'te belirtilen kontenjanlara başvuracakların ise adaylık dahil en az 4 yıl çalışmış olması,

7. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması,

8. Askerlikle ilgisi bulunmaması,

9. Lisansüstü öğrenim görmek ve staj yapmak üzere başvuracakların 40 yaşını; bilgilerini artırmak üzere başvuracakların 50 yaşını tamamlamamış olması,

10. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olması,

11. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre daha önce yurt dışından geri çağırılmamış olması, gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak başvuru ve seçme sürecine ilişkin detaylar ise aşağıda yer almaktadır.

1. Lisansüstü öğrenim görmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere EK- 1, EK-2 ve EK-3'te belirtilen kontenjanlara gönderilecek personeli belirlemeye ilişkin işlemler ilgi (b) Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre yarışma sınavı veya seçme usulü ile yapılacaktır.

2. Adaylar tarafından, lisans ile varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet belgesi örneği, hizmet cetveli, nüfus cüzdan örneği, yabancı dil belgesi, askerlik belgesi, sağlık raporu ve Türkçe ve İngilizce özgeçmişleri ile lisansüstü eğitime başvuranların üniversite kabul belgesi EK-5'te yer alan dilekçe örneği ile birlikte 18/07/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar kadrolarının bulunduğu Bakanlık Birimine/il milli eğitim müdürlüğüne şahsen teslim edilecektir.

3. İlgili Bakanlık Birimleri/il milli eğitim müdürlükleri, adayların başvuru evraklarını MEBBİS kayıtlarından alınacak ödül ve cezalara ilişkin dökümü de ekleyerek en geç 23/07/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile ulaştıracaktır.

4. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından adayların başvuru evrakları incelenecek ve inceleme sonucu başvurusu uygun görülen adayların listesi ve değerlendirme usulüne ilişkin duyurular 25/07/2018 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü "http://abdigm.meb.gov.tr/"intemet sayfasında ilan edilecektir.

5. Yurt dışına gitmeye hak kazananlarla ilgili Makam Onayı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından alınarak ilgili diğer birimlere gönderilecektir.

6. İlgi (b) Yönetmelik gereği, yurt dışına gitmeye hak kazananlardan bu hakkı kazansalar dahi yurt dışı eğitim veya staj kabul belgesi sağlanamayan adaylar yurt dışına gönderilmeyecek ve herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. Eğitim göreceği yer kesinleşmeyen hiçbir devlet memuru yurtdışına gönderilmeyecektir.

7. Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmeyecektir.

8. Lisansüstü öğrenim görmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacaktır. Bu belgeleri tamamlamayanlar yurt dışına gönderilmeyecektir.

9. Yurt dışına gönderilecek personel, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek birimde yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet görmekle yükümlü olacaktır.

10. Yurt dışına gönderilecek personel, ilgi (b) Yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen davranışlarda bulunmaları halinde, geri çağırılarak haklarında yasal işlem yapılacaktır.

11. Kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için yeni bir duyuru yapılabilecektir.

Bu çerçevede, lisansüstü eğitim görmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere Bakanlığımız personelinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin duyuru ve diğer çalışmaların, personelin mağduriyetine yol açmayacak şekilde titizlikle yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

Funda KOCABIYIK Bakan a.

Genel Müdür

http://www.ulusalegitim.com/

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14

banner13