Liselerde Okutulacak Olan Seçmeli Dersler Neler?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler Konulu Resmi Yazı Gönderdi 13.01.2023
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.12.2021 tarihli ve 49 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.12.2021 tarihli ve 50 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.
Bakanlığımızca okutulmak üzere öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarının sayısı, her yıl Ocak ayı içerisinde MEBBİS ortamında oluşturulan “Kitap Seçim Modülü”ne okul/kurum müdürlüklerince girilen verilere göre belirlenmektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi ve ayrıca okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik sorunlar yaşanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanan seçmeli derslerin seçim işlemlerinin 16 Ocak -10 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlanması gerekli görülmektedir. Bu itibarla Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce okul müdürlüklerine konuyla ilgili gönderilecek açıklama yazısında belirtilen tarihler dikkate alınarak seçmeli ders kitabı ihtiyacının da Kitap Seçim Modülü’ne girişinin yapılması sağlanacaktır. Buna göre, seçmeli derslerin seçimine ilişkin süreçte il/ilçe/okul müdürlüklerimizce yapılacak iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlara hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz İlgi (a) Çizelge doğrultusunda haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise İlgi (b) Çizelge'de belirtildiği şekilde seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

2. Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği İlgi (a) ve (b) Çizelgelerde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda özellikle ilkokul 4.sınıf öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimizce detaylı bilgilendirme yapılacak ve sınıf öğretmenlerimizin rehberlik etmesi sağlanacaktır.
3. İlgi (a) Çizelge'nin “Açıklamalar” bölümünün 2 nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda
Çizelge'nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.
4. Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.
5. Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.
6. Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;
- Adığece (Kiril Alfabesine göre),
- Adığece (Latin Alfabesine göre),
- Abazaca,
- Kurmancca,
- Zazaca,
- Lazca,
- Gürcüce,
- Boşnakça,
- Arnavutça dersleri İlgi (a) ve (b) Çizelgelerde açık bir şekilde yer almadığından öğrencilerimiz ve velilerimize söz konusu derslerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
7. İlgi (a) ve (b) Çizelge’de yer alan “Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Diller)” kapsamında örgün eğitim kurumlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.
8. İlgi (a) ve (b) Çizelgelerin "Seçmeli Dersler" bölümünde yer alan;
a) “Spor ve Fiziki Etkinlikler” dersine ait Öğretim Programı
-Basketbol,
-Atletizm,
-Okçuluk,
-Yüzme,
-Bisiklet,
-Tenis
b) “Görsel Sanatlar” dersine ait Öğretim Programı
-Resim,
-Grafik Tasarım,
-Seramik,
-Ebru,
-Tezhip,
-Minyatür
c) “Müzik” dersine ait Öğretim Programı
-Genel Müzik Eğitimi,
-Bağlama (Saz),
-Gitar,
-Keman,
-Piyano,
-Ut,
-Türk Halk Müziği Koro şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur
9. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan “DİĞER” seçeneğiyle belirtilerek öğrencilerin seçmesi sağlanabilecektir.
10. Ortaokul 5. sınıflarda İlgi (a) Çizelge'nin 7 nci maddesi ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında İlgi (b) Çizelge'nin 4 üncü maddesi gereğince 2023-2024 eğitim öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders taleplerinin okul müdürlüklerince velilerimizden elektronik ortamda veya yazılı olarak 16 Ocak-10 Şubat 2023 tarihleri arasında alınarak e-okul sistemine işlenmesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2023 Ocak ayı içerisinde açılması planlanan MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sadri ŞENSOY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol