2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Haftalık Ders Çizelgesi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
 Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.  Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Metin Tahlilleri dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya "1" ya da "2" ders saati olarak seçeceklerdir.
 Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi
aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.  Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir. 

 Öğrencilerin 9. ve 10. sınıf seviyelerinde "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" seçmeli ders gruplarından her bir gruptan en az birer ders; 11. ve 12. sınıf seviyelerinde ise "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve
Spor" seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmeleri zorunludur. Ancak ortak dersler kısmında yer alan İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren
9. Sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacağında Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler liselerinin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 10. ve
11. sınıflarında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ise 11. sınıfında eğitim ve öğretime devam
eden öğrencilerin, seçmeli ders saatlerini tamamlamak kaydıyla, seçmeli ders gruplarının her birinden ders seçme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
 Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim
programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
 Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

 Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini, Sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfında ise söz konusunu derslerden farklı iki dersi seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.
 Spor Eğitimi dersinde bireysel sporlardan halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve tekvando ile takım
sporlarından basketbol, voleybol, futbol ve hentbol eğitimi verilir. Öğrenciler Spor Eğitimi dersinde bireysel veya takım sporlarının alt branşlarından birini seçer .
 "Sanat Eğitimi müzik, görsel sanatlar,sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları ve müze eğitimi alanlarından oluşur. Bu alanlar kapsamında her bir alanın alt modülleri ise;
 Müzik: Koro, piyano, bağlama, kaval, tar, kemane, ney, ut, kanun, keman, klarnet, gitar, flüt
 Görsel Sanatlar: Fotoğrafçılık, grafik tasarım, kısa film, animasyon
 Sahne Sanatları: Tiyatro, drama, halk oyunları
 Geleneksel Türk Sanatları: Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, ahşap oymacılık ve vitraydan oluşur.
 Müze Eğitimi: Öğrenciler müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları alt alanlarından birini ya da müze eğitimini seçerler.
 "Öğrenciler ""İnsan, Toplum ve Bilim"" alanında yer alan ""Bilişim Teknolojileri ve Yazılım"" dersinde oluşturulan modüllerden; programlamaya giriş ve algoritma, robotik kodlama,
programlama dilleri, mobil uygulama geliştirme, yapay zekâ uygulamaları modüllerinden birini seçerler.
 Programlama Dilleri modülünde; Java, C++, C#, Dart, PHP, JavaScript, Python dillerinden birisi seçilir.
 Programlamaya giriş ve algoritma modülü alınmadan; robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme ve programlama dilleri modülleri seçilemez. Programlama dilleri modülü alınmadan
yapay zeka uygulamaları modülü seçilemez."  Program dışı etkinliklerde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerine göre işlem yapılır.  Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Sosyal Sorumluluk Programı" kapsamında; her öğrenci ders dışı zamanlarda gerçekleştirmek üzere mezun olana kadar en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı görevi yapmak zorundadır. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları ilgili resmi kurum/kuruluş/yetkili merciler tarafından belgelendirilir ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir. Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütütülecek çalışmalar Sosyal Sorumluluk Programı Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.  Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyon" kapsamında öğrenciler gönüllü olarak Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) tarafından oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri setlerinden
alacakları kursları belgelendirerek okul idaresine sunarlar. ilgili öğrencilere yönelik planlama okul yönetimi tarafından yapılır ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir.
 Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
 Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
 Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir.

Fotoğraf açıklaması yok.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak