2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik tereddüde düşülen hususları gidermek, bu iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda:
1- İlgi (a) Yönetmeliğin "Kademeler Arası Geçişler" başlıklı 9. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan lise kademesine geçecek olanların ders yılı sonunda eğitsel değerlendirme ve tanılamalarının yenilenebilmesi için kayıtlı bulunduğu okul müdürlükleri tarafından okulun bulunduğu bölgeye hizmet sunan rehberlik ve araştırma merkezlerine yönlendirilmeleri gerekmektedir.
2- İlgi (b) Makam Oluru ile ilgi (c) ve (ç) yazılarda afet bölgesinde öğrenim gören veya afet bölgesindeki illerden diğer illere nakli yapılan öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde, ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulacağı bildirilmiştir. Ayrıca ilgi (a)
Yönetmeliğin Olağanüstü Durumlarda Eğitim ve Öğretime Ara Verme, Sınıf Geçme ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlıklı Ek 1. maddesinin 4. fıkrasında "Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve aynı Yönetmeliğin 36. maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir." hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda afet bölgesinde öğrenim gören veya afet bölgesindeki illerden diğer illere nakli yapılan ve eğitimlerini ilköğretim kademesindeki özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında sürdüren öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu işlemleri tamamlandıktan sonra velilerinin 15.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar okul yönetimine yazılı talepte bulunması hâlinde sınıf tekrarı yapabilecektir. Bu kapsamda velisi tarafından sınıf tekrarı yapılması yönünde talepte bulunulan öğrenciler için ilköğretim kademesinde İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince “e-Okul Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Sınıf Değişikliği Talep” ekranı üzerinden 1 (bir) alt sınıf seviyesi için sınıf değişikliği talep bilgisi e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenecektir.
Ortaöğretim kademesindeki özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler için yapılacak iş ve işlemler ilgi (g) yazı doğrultusunda yapılacaktır.

3- Yaz tatili döneminde okullarda yürütülecek kurs faaliyetleri ilgi (d) yazıda belirtilmiştir. "Okullarda Yaz Etkinlikleri Kursu" ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında yaz okulu açılması yanında yaygın eğitim programlarının da açılarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akademik, fiziksel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerinin sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile çok yönlü olarak desteklenmesi önem arz etmektedir. Yaz dönemi yapılacak eğitim faaliyetleri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin farklı alanlarda bilgi, beceri, deneyim kazanmaları ve sosyalleşmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Valiliklerce Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlükleri ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüklerinin koordinesinde yapılacak planlama kapsamında;
a) Halk eğitimi merkezlerince özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin/velilerinin talepleri doğrultusunda açılabilecek kurs programlarının belirlenmesi,
b) Kurslara başvuru taleplerinin alınması,
c) Kursların açılacağı halk eğitimi merkezlerinin ya da kurs merkezi olarak hizmet verebilecek özel eğitim okullarının tespit edilmesi için çalışmaların başlatılması ve bu kapsamda yaygın eğitim kurslarının açılması gerekmektedir.
4- Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerin 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar, ilgi (e) yazı doğrultusunda Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.
5- İlgi (f) yazı doğrultusunda ortaokul ve imam hatip ortaokullarında Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları 12-15 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Afetzede öğrencilerin durumları, bu konuda daha önce gönderilmiş Bakanlık talimatları da göz önünde bulundurularak değerlendirilecek; kurullarda alınan kararlar “e-Okul Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/ŞÖK-Sınıf Tekrarı Kararları” ekranına kaydedilecektir. Bu kapsamda ilköğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin durumları 12-15 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) toplantılarında görüşülerek ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.
6- İlgi (g) yazı doğrultusunda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz dönemi mesleki çalışmalarının uzaktan yapılması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi gereği özel eğitim okullarında yıl sonunda yapılması gereken toplantı, kurul vb. çalışmalar 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında uzaktan gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda okullarda yıl sonu işlemlerinin yapılan açıklamalar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aksaklığa mahal vermeyecek şekilde yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Osman SEZGİN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

Dolar Yorum