2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTALIK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2021-2022 eğitim öğretim yılı seçmeli ders çizelgesini yayınladı. Yayınlanan tabloda ortaokulların önümüzdeki eğitim öğretim yılında seçmeli olarak katılacakları dersler belli oldu. Takvime göre, öğrenciler ve veliler kendilerine önerilen derslerden 3 tanesini seçip , bu ders sürelerinin 6 saati geçmeyecek şekilde seçim yapılması istendi. 

ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR1.Serbest etkinliklerin uygulanmasıvelinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.2.Okullarda  seçmeli  ders  uygulaması  konusunda  esneklik  sağlanacak  ve  her  okul  yönetimi  kendi  imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır.  Öğrenciler,  kendi  okullarında  okul  yönetimi  tarafından  oluşturulan  gruptan derslerini seçecektir. 3.Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.4.Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir  yapıda  oluşturulacaktır.  Öğrenciler  bu  derslerden  herhangi  birini,  5-8.  sınıf  arasında  herhangi  bir  sınıfta  ya  da  sürekli  olarak  alabileceklerdir.  Öğrenci,  beşinci  sınıftan  itibaren  programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.5.Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi  "seçmeli  ders  saatleri"  olarak  belirlenir.  Bu  şekilde  farklı  sınıf  düzeylerinde  olup fakat seçtikleri  ders  açısından  aynı  seviyede  olan  öğrencilerden  seçmeli  ders  grubu  oluşturulması sağlanır.  Örneğin  bir  öğrenci  Kur'an-ı  Kerim  dersini  ilk  kez  yedinci  sınıfta  alıyorsa  ve  henüz başlangıç  seviyesinde  ise  bu  dersi  beşinci,  altıncı  ve  sekizinci  sınıfta  okuyan  ve  başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır.6.Sanat  ve  Spor  grubunda  yer  alan Görsel  Sanatlar,  Müzik,  Spor  ve  Fizikî  Etkinlikler  dersleri  öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.7.Beşinci  sınıfta  Türkçe,  Matematik,  Fen  Bilimleri,  Sosyal  Bilgiler,  Din  Kültürü  ve  Ahlak  Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak  onsekiz (18) ders saatine kadar  yabancı dil dersi öğretimi  yapılabilir.  Bu  uygulamayı  yapan  okullarda,  öğrencilerin  hazır  bulunuşluk  düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim  programlarına  dayalı  olarak  dersin  zümre  öğretmenleri kurulunca  hazırlanan  öğretim programları uygulanabilir.8.İsteyen  okullarda  on  (10)  ders saatine  kadar  okul  ve  çevrenin  şartları  ile  öğrencilerin  bireysel özellikleri  ve  ihtiyaçları  dikkate alınarak  okulyönetiminin  kararıylaher  türlü  eğitici  faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol