Sözleşmeliden Kadroya Geçmek İçin Dilekçe Örneği

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

SÖZLEŞMELİ POZİSYONDAN KADROYA GEÇMEK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında atanma talebi.

.............................. MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 632 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

b) 23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

c) 12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

İlgi (a) daki Kanun Hükmünde Kararname ile ilgi (b) deki Kanuna, aşağıdaki Geçici 37. madde eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

İlgi (b) deki Kanunun 4. maddesinin (A) fıkrası kapsamında atanmam hususunu; ilgi (c) deki yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği …….. İl ……. Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.


     İMZA
Adres:    AD-SOYAD


 

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeliden Kadroya Geçmek İçin Dilekçe ÖrneğiDilekçe örneğiSözleşmeliden Kadroya Nasıl GeçilirSözleşmeliden Kadroya Geçme şartlarıSözleşmeliden Kadroya Geçmek Için Dilekçe örneği PdfSözleşmeli Personelin Kadroya Geçişi İçin Dilekçe ÖrneğiSözleşmelilere Kadro Düzenlemesinin İçeriğiKadroya Geçmek İçin Örnek DilekçeKadroya Geçmek İsteyen Sözleşmeliler İçin Örnek DilekçeSözleşmeli Personel Kadroya Geçebilir Mi?Sözleşmeli Personel Kadroya Geçebilir Mi4 B Sözleşmeli Personele Kadro Ne Zaman?4 B Sözleşmeli Personele Kadro Ne ZamanSÖZLEŞMELİ PERSONEL ATAMA TALEP DİLEKÇESİSözleşmeli Personelin Kadroya Geçme ŞartlarıSözleşmeli Personelin Kadroya Geçme Nasıl Olur?Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçme Nasıl OlurSözleşmeli Personelin Kadroya Geçme Şartları Nelerdir?Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçme Şartları Nelerdir3+1 Kadroya Geçiş Dilekçe örneği DiyanetSözleşmeli öğretmen Kadroya Geçiş Dilekçe örneğiKadroya Geçmek İçin Dilekçe örneği3+1 Kadroya Geçiş Dilekçe örneği MebSözleşmeliden Kadroya Geçiş Dilekçesi MebSözleşmeliden Kadroya Geçiş DilekçesiSağlık Bakanlığı Kadroya Geçiş DilekçesiSağlık Bakanlığı 3+1 Kadroya Geçiş Dilekçe örneğiSözleşmeli öğretmenlerin Kadroya Geçmesi Için Dilekçe örneğiSözleşmeliden Kadroya Geçmek Için Dilekçe örneği IndiröğretmenSözleşmeli öğretmenKadrolu öğretmenSözleşmeli öğretmenlerin Kadroya Geçmesi Için Dilekçe Nereye VerilecekKadroya Geçmek Için Dilekçe örneği Nereye Verilecek

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol