Hangi Dersten Nasıl Başarılı Olunur?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

İngilizce dersinde başarılı olmak için

 • İngilizceyi öğrenmek için sistemli bir çalışma şeklinin benimsenmesi gerekir.
 • Dilbilgisi kuralları ve özellikle "tens" konusunun çok iyi öğrenilmesi ve tense'ler arası geçiş cümleleri yazarak konular çok iyi anlaşılmalıdır.
 • Kurallara uygun cümleler yazarak konu pekiştirilmelidir.
 • İngilizce dersine başlamadan önce mutlaka o ünite içerisindeki kelimeleri kendi başınıza sözlük kullanarak öğrenmeye çalışmalısınız.
 • Ders dikkatli dinlenmeli ve anlaşılmayan yerler derste sorulmalıdır.
 • Derste öğrenilen konular evde yazılı olarak tekrar edilmelidir.
 • Konuşma derslerinin olduğu zamanlarda derse aktif olarak katılmak gerekir.
 • Sık sık ingilizce konuşarak pratik yapmak gerekir.
 • Dilbilgisi çalışırken örnek cümleleri bir olay üzerine kurgulayarak yazmak ve bu cümleleri metin haline getirmek gerekir.
 • Günlük yaşantımızda unutmamak için aldığımız notları ingilizce yazmak gerekir.
 • Okulda edinilen kulak dolgunluğu evde de değişik kasetler, kitap okumalarıyla devam edilmelidir.
 • Yeni kelimeler tekrar edilerek öğrenilmelidir.
 • Öğrenilen yeni yapılar derste kullanılmalıdır.
 • Kendinize hedefler belirleyerek (günde 10 kelime gibi) çalışmalarınızı sürdürmek gerekir.
 • Öğrenilen yeni kelimeler kelime defterine yazılmalı, yazarken akılda daha kalıcı şekilde resmedilmesi için , eş ve zıt anlamıyla birlikte yazılmalıdır.
 • Seviyeye uygun hikaye kitapları okumak gerekir.
 • Paragraf değerlendirme çalışmaları yapılabilir.
 • Seviyeye göre günlük yayınlanan gazete ve dergiler takip edilebilir.

Fizik dersinde başarılı olmak için

 • Konu sınıfta dikkatle dinlenmelidir.
 • Anlaşılmayan temel kavram, tanım ve alt başlıklar açıklayıcı notlar tutulmalıdır.
 • Örnekler dikkatle dinlenerek not edilmelidir.
 • Ders notlarından sistemli olarak tekrar yapılmalıdır.
 • Konu ders notlarından tekrar edildikten sonra sorular da tekrar edilmelidir.
 • Konularda kullanılan formül veya yasa öğrenilmelidir.
 • Konularla ilgili bol soru çözülmeli. Çözümler kağıt üzerinde yapılmalıdır.
 • Çözümünden güçlük çekilen sorular belirlenerek öğretmene sorulmalıdır.
 • Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir.

Kimya dersinde başarılı olmak için

 • Konu anlatılırken dikkatle dinlenilmelidir.
 • Kimyada başarılı olmak için temel kavramları iyi öğrenmek gerekir.
 • Konu içindeki temel kavram ve tanımları açıklayıcı notlar tutulmalıdır.
 • Konular ile ilgili çözülen örnekler iyi öğrenilmeli. Benzer nitelikte örnekler bulunarak çözülmelidir.
 • Konular bir bütün halinde öğrenilmeli, üzerinde düşünülmelidir.
 • Ders notlarından sistemli tekrarlar yapılmalıdır.
 • Tekrarlar sırasında derste yapılmış örnekler tekrar çözülmeli. Çözümler kağıt üzerinde yapılmalıdır.
 • Konularla ilgili bol soru çözülmeli .çözümünde güçlük çekilen sorular belirlenmelidir.
 • Ezbere bilinmesi gereken değerlik, formül, özellik, denklem ve bağlantıları unutmayacak biçimde öğrenmek gerekir.
 • Temel bilgilerin unutulmaması, bol örnek çözmeye dayalıdır. Bu bakımdan üşenmeden çok sayıda değişik örnek çözülmelidir.
 • Kimya dersi ezber ders değildir. Kimya soruları, iyi muhakeme gerektirir. Bu bakımdan konuları ezberleme yoluna gitmemek gerekir.
 • Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir.

Derslerde Başarılı Olmanın Yolları Nelerdir

Biyoloji dersinde başarılı olmak için

 1. Derse ön hazırlık yaparak gelinmelidir.
 2. Ders dikkatle dinlenmeli. Derse aktif katılım sağlanmalıdır.
 3. Konu içinde, geçen önemli kavram, ilke, hipotez ve kuramları açıklayıcı notlar tutulmalıdır.
 4. Ders notlarından sistemli tekrarlar yapılmalıdır.
 5. Konularla ilgili bol soru çözerek soru çözme hızı artırılmalıdır.
 6. Konular bir bütün halinde öğrenilmelidir.
 7. Çözümünde güçlük çekilen sorular belirlenerek öğretmene sorulmalıdır.
 8. Soruların çözüm yollarına ve açıklamalarına dikkat edilmelidir.
 9. Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir.

Mühendis Olmak İçin Hangi Derslerde Başarılı Olmak Gerekir?

Matematik dersinde başarılı olmak için

 • Matematik dersi dikkatle ve özümsenerek dinlenmeli, derse ilgi gösterilmelidir.
 • Dersi ilgi gösterildiği ve konular tekrar edildiği sürece zor olmayan bir ders olduğuna inanılmalıdır.
 • Derse aktif bir katılım sağlanmalıdır.
 • Konular sistemli olarak tekrar edilmelidir.
 • Konu eksikliği giderilmelidir.
 • Sınıfta çözülen örnekler evde bir kez daha çözülmeli, sonra konu ile ilgili diğer sorulara geçmelidir.
 • Sorularla ilgili soru kökleri iyi anlaşılmalı, çözümler kağıt üzerinde yapılmalıdır.
 • Konular bir bütün halinde öğrenilmelidir.
 • Çözülemeyen veya çözümünde güçlük çekilen sorular sorulmalıdır.
 • Konularla ilgili mümkün olduğunca çok soru çözülmelidir.
 • Kendi anlayışına göre çalışma yöntemi belirlenmelidir.
 • Soruların sonucunu bulunmalı ve sağlaması yapılmalıdır.
 • Önce konu öğrenilmeli, sonra peşinden soru çözülmeli, soru çözülemiyorsa tekrar konuya dönülmelidir.
 • Dersteki ifade ve formülleri akılda kalacak şekilde akrostiş yapılmalıdır.
 • Yazarak (mümkünse başkasına öğreterek) çalışılmalıdır.
 • Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir.

Mimar Olmak İçin Hangi Derslerde Başarılı Olmak Gerekir?

Geometri dersinde başarılı olmak için

 • Öğretmenlerinizi dinlerken düzenli notlar tutunuz.
 • Dersten sonra eve gittiğinizde defterinizdeki notları temize çekin veya tekrar yazarak çalışın.
 • Konuyu anlamadan sorulara geçmeyin, konuyu anladığınıza inandığınızda önce çözümlü sorulardan, sonra da test sorularından bir miktar çözün.
 • Soru çözerken problemlerde verilenleri ve istenenleri düzenli olarak bir kenara yazın.
 • Soru çözerken sizi sonuca götürecek teorem ve özdeşlikleri belirleyin. Verilenleri işlem sırasına göre formül ya da teoremlere uygulayın, sonucu bulun ve sağlamasını yapın.
 • Matematik ve geometri dersini öğrenmek bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. Yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Bu nedenle bol bol işlem yapın, eksiklerinizi tespit edin ve giderme yollarını araştırın.

Öğrenciler Neden Sayısal Derslerde Başarılı Olamıyorlar ?

Edebiyat ve Dil anlatım dersinde başarılı olmak için

 • Derse ön hazırlık yapılarak gelmelidir.
 • Kitap okuma alışkanlığı geliştirilmeli, düzenli kitap okunmalıdır.
 • Edebiyat dersinde işlenecek metindeki bilinmeyen kelimelerin bulunup anlamının yanlarına yazılması okurken metni daha iyi anlamanızı sağlar.
 • Metni okumadan önce açıklamaların okunması parçayı daha iyi ve kısa sürede anlamanızı sağlar.
 • Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Metinde hangi anlamın kullanıldığını tespit etmek parçayı anlamada yardımcı olacaktır.
 • Dersi çok iyi dinlemeli, dinleme sırasında notlar tutmalı ve daha sonra bu notları ilk fırsatta defterinize yazarak bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmalıdır.
 • Anlam bilgisine dayalı soruları çözmek için soru çok dikkatli bir şekilde okunmalı ve soruda ne isteniyorsa sadece onu anlamaya çalışılmalıdır.
 • Dilbilgisi konuları ile ilgili gazete ve dergi gibi medya araçlarında bulunan makale veya haber yazıları örnek alınarak dilbilgisi yönünden incelenmelidir.
 • Sık sık kompozisyon çalışmaları yapılmalıdır.
 • Ygs, lys hazırlık kitaplarındaki dilbilgisi konularından yardımcı kaynak olarak faydalanılmalıdır.
 • Geçmiş yıllarda çıkmış sorular incelenmeli ve örnek deneme soruları konu ile ilişkilendirilerek çözülmelidir.

Tarih dersinde başarılı olmak için

 • Derse ön hazırlık yaparak gelinmelidir.
 • Ezberlemeye değil yorum ve düşünülmeye yönelmelidir.
 • Konular öğrenilirken neden ve sonuçları iyi kavranılmalıdır.
 • Ders sırasında not tutulmalı, önemli yerlerin altı çizilmelidir.
 • Konular dersten sonra tekrar edilmeli, ilgili sorular çözülmelidir.
 • Tarihi roman ve hikayeler okuyarak tarih sevgisi pekiştirilmelidir.
 • Tarih dersinde, ders konusu ile ilgili hazırlık yapılmalı, konunun önemli noktaları belirlenerek not çıkarılmalı, yeterince hazırlık yapılarak derse girilmelidir.
 • Derse hazırlanırken tarih haritalarından destek alınmalı, olayların geçtiği mekanlar harita üzerinde kavranmalı, coğrafyanın iyi tanınması ile konunun kavranmasının daha kolay olacağı unutulmamalıdır.
 • Derse aktif katılmalı, ders dikkatle takip edilmeli ve anlaşılmayan yer varsa derste sorulmalıdır.
 • Dersten sonra konunun tekrarı mutlaka yapılmalı ve belirli aralıklarla konular tekrar gözden geçirilmelidir.
 • Konunun işlenmesinden sonra o konuyla ilgili testler çözülmelidir.
 • Konularla ilgili çeşitli kaynak kitaplar okunmalıdır.
 • Her seçeneğin yeni bir soru olabileceği düşünülerek soru açıklamaları dikkatle dinlenilmelidir.
 • Konular bir bütün halinde öğrenilmelidir.
 • Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir.

Coğrafya dersinde başarılı olmak için

 • Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.
 • Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.
 • Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.
 • Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.
 • Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.
 • Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo...) Yararlanabilirsiniz.
 • Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.
 • Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.

Kuran-ı Kerim dersinde başarılı olmak için

Yüzüne okuma için:

 • Yüzüne okunacak sayfa mutlaka önceden çalışılmalıdır.
 • Kuran-ı Kerim okuması sesli olarak tecvid ve mahreçine dikkat edilerek çalışılmalıdır.
 • Çalışılacak sayfada bulunan tecvid kuralları (okunarak uygulanamıyorsa) üzerine işaretlenerek çalışılmalıdır.
 • Kulak aşinalığı sağlanabilmesi için Kuran-ı Kerim cd lerinden dinlemenin çalışmaya çok faydası olacaktır.
 • Her gün kuran-ı kerim dersi olmasa bile her gün az miktarda olsa Kuran-ı Kerim okunmalıdır.
 • Öğrenci kendi yanlışları tespit edildiğinde yanlışlarını düzeltme de ısrarcı olmalıdır.
 • Sınıfta arkadaşları Kuran-ı Kerim'i yüzünden okurken okunan yeri içinden tekrar ederek takip edilmelidir.

Ezber için:

 • Ezberlenecek sayfa önce tecvid ve mahreç kurallarına uygun olarak defalarca okunmalıdır.
 • Ezberde önce ilk ayet ezberlenmeli daha sonra ikinci ayet ezberlenmeli, sonra iki ayet birlikte tekrar edilmelidir. Ezberlenecek son ayete kadar bu şekilde devam edilmelidir.
 • Ezberlenen sure ve ayetlerin unutulmaması için sık sık tekrar edilmelidir.
 • Unutulmamalıdır ki; kuran-ı kerim okumasını alt sınıflarda güzelleştiren, yanlışsız okuyan daha sonraki üst sınıflarda rahat edecektir.
 • Kuran-ı kerim okurken ve ezber yaparken istekli olmanız öğrenmenizi kolaylaştırır.

Felsefe dersinde başarılı olmak için

 • Derse ön hazırlık yaparak gelinmelidir.
 • Konular bir bütün olarak okunmalı. Konu içinde geçen kavramlar , tanımlar öğrenilmelidir.
 • Derste not tutulmalıdır. Özellikle önemli kavram, tanım ve alt başlıkları açıklayıcı kısa notlar alınmalıdır.
 • Konular ile ilgili çeşitli kaynaklar okunmalıdır.
 • Konular üzerinde düşünülmeli, soru sorulmalı, derse aktif olarak katılım sağlanmalıdır.
 • Yeni öğrenilen konular ile eski sonular arasında bağ kurulmalı, sosyal bilimlerdeki olayların birbiriyle ilişki içinde bulunduğu unutulmamalıdır.
 • Sistemli tekrarlar yapılmalıdır.
 • Bol soru çözülmelidir. Bir sorudaki cevabının diğer bir soruda soru kökü olabileceği düşünülerek sorular iyi analiz edilmelidir.
 • Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir.

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Kuran-ı Kerim Dersinde Başarılı Olmak IçinFelsefe Dersinde Başarılı Olmak IçinFizik Dersinde Başarılı Olmak IçinKimya Dersinde Başarılı Olmak IçinBİYOLOJİ DERSİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİNHangi Derste Nasıl Başarılı Olunur?Geometri Dersinde Başarılı Olmak IçinEdebiyat Ve Dil Anlatım Dersinde Başarılı Olmak IçinTarih Dersinde Başarılı Olmak IçinCoğrafya Dersinde Başarılı Olmak IçinCoğrafyaDersinde Başarılı Olmak Içinİngilizce Dersinde Başarılı Olmak Içinİngilizceyi öğrenmek IçinMatematik Dersinde Başarılı Olmak IçinDİN DERSİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİNBiyolojiHangi Dersten Nasıl Başarılı Olunur?Nasıl Başarılı Olunur Derslerde?Okulda Başarılı Olmak İçin Ne YapılmalıdırÇalışkanlık Nasıl Elde Edilir?Başarıya Ulaşmak Için Ne Yapmalıyım?Başarılı Olmanın Sırrı Nedir?Okulda Ve Derslerde Başarılı Olmanın YollarıOKULDA BAŞARILI OLMANIN (ÇALIŞKAN OLMANIN) YOLLARIEVDE DERS ÇALIŞMA ÖNERİLERİDerslerde Başarılı Olmanın YollarıOKUL BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDERSLERDE BAŞARILI OLMANIN 9 YOLUDERSLERDE BAŞARILI OLMANIN YOLUHangi Derse Nasıl çalışılmalıLisede Derslerde Nasıl Başarılı OlunurLisede Nasıl Başarılı OlunurDerslerde Başarılı Olmanın Yolları NelerdirBir Dersten Nasıl Başarılı OlunurÇALIŞKAN Olmanın YollarıDerslerde Başarılı Olmanın SırrıZeki Ve Başarılı Olmanın YollarıNasıl Başarılı Olunur Madde MaddeBaşarılı Olmanın 10 Büyük SırrıOkul Başarısı Için Pratik önerilerNasıl Sınıf Birincisi OlunurMimar Olmak İçin Hangi Derslerde Başarılı Olmak Gerekir?Mühendis Olmak İçin Hangi Derslerde Başarılı Olmak Gerekir?Öğrenciler Neden Sayısal Derslerde Başarılı Olamıyorlar ?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol