P Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

pabuç: ayakkabı, kundura,

padişah: hükümdar, hakan, sultan.

paha: değer, fiyat, eder, karşılık,

pak: temiz, an.

pakt: antlaşma,

palavra: uydurma, yalan söz.

palazlanmak: 1. irileşmek. 2.gelişmek,

panayır: fuar.

panel: açık oturum,

panik: korku, ürkü.

paralamak: parçalamak,

paralel: koşut, müvazi, enlem,

paralı: zengin,

paramparça: hurdahaş,

parantez: ayraç,

parasız: 1. fakir, yoksul. 2.bedava,

paratoner: yıldırımlık,

parazit: 1. asalak. 2. cızırtı.

Parça: 1. bölüm. 2. tane. 3. kısım.

parçalamak: bölmek,

parıltı: parlaklık,

pas: aktarma,

pasaj: bölüm, parça,

pasak: kir.

pasaklı: kirli, dağınık, düzensiz,

pasif: eylemsiz, edilgin,

patak: dayak,

patika: keçiyolu.

patlama: infilâk,

patron: işveren,

pay: hisse,

paydaş: hissedar,

paye: aşama.

payidar: kalımlı, ölümsüz,

paylamak: azarlamak,

payitaht: başkent,

paylaşmak: üleşmek, taksim etmek,

pedagog: eğitimci,

peder: baba.

pehlivan: güreşçi,

pejmürde: 1. eski püskü, yırtık. 2. dağınık.

pek az: ender, nadir,

pek çok: 1. gayet. 2. çok fazla.

pekiştirmek: 1. sertleştirmek, katılaştırmak. 2. sağlamlaştırmak,

perişan: 1. zavallı. 2. dağınık,

perva: korku, çekinme,

pervasız: korkusuz, çekinmez, sakınmaz,

peşkir: havlu,

peşinen: önceden,

peşin hüküm: önyargı,

petrol: yeryağı.

peyda: belli, açık.

Peygamber: Yalvaç, Resul.

Peygamberler: Enbiya,

peyk: uydu.

peyzaj: görünüm,

pınar: kaynak,

pırtı: 1. değersiz, eskice. 2. eşya.

pısırık: tutuk, utangaç, çekingen, uyuşuk,

pikap: 1. plakçalar. 2. kamyonet,

pingpong: masatopu.

pinti: cimri, eli sıkı.

pir: 1. yaşlı. 2. iyice.

pirelenmek: huylanmak, kuşkulanmak, tasalanmak, işkillenmek,

pirüpak: tertemiz, lekesiz,

pis: kirli,

pisboğaz: obur.

pişdar: öncü.

pişman: nadim,

piştov: tabanca,

piyes: oyun.

plâj: kumsal.

plân: düşünce, tasan, düzenek.

plânlı: hesaplı, ölçülü,

plâto: 1. düzlük. 2. yayla,

pohpohlamak: kompliman,

koltuklamak, övmek, politika: siyaset.

Polonez: Polonyalı,

pomat: merhem,

portatif: taşınabilir,

posa: artık, poz: duruş.

pozisyon: durum, konum,

pozitif: artı, olumlu,

pozitivizm: olguculuk,

pratik: uygulamalı,

prensip: ilke.

pres: sıkıştırıcı, mengene,

prestij: itibar,

problem: sorun,

prodüksiyon: üretim, yapım, üretme,

prodüktör: yapımcı,

projeksiyon: izdüşüm, gösterim,

projektör: ışıldak,

proleter: emekçi,

prospektüs: tarife,

protesto: ihtarname, reddetme.

prova: deneme,

psikoloji: ruhbilim.

puan: 1. sayı. 2. benek,

puanlı: benekli,

punt: fırsat,

pus: buğu, sis.

puslu: kapalı, bulanık, donuk,

pusmak: sinmek,

putatapar: putperest,

püre: ezme.

pürtük: çıkıntı, kabarcık,

pürüz: 1. engel, güçlük. 2. kabarcık, çıkıntı.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol