Fransızca Sayılar Yazılışı ve Okunuşu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Fransızca Sıra Sayıları- Les Nombres Ordinaux

Sayı Yazılışı Okunuşu
1er Premier Puğamier
2ème deuxième Dö’ziyem
3ème Troisième Tuğa’zıyem
4ème Quatrième Ket’ğıyem
5ème Cinquième Sen’kiyem
6ème Sixième Sisziyem
7ème Septième Setiyem
8ème Huitième Vitiyem
9ème Neuvième Növiyem
10ème dixième Diziyem
11ème onzième Onziyem
12ème Douzième Döziyem
13ème Treizième Tığaziyem
14ème Quatorzième Ketoğziyem
15ème Quinzième Kenziyem
16ème Seizième Seziyem
17ème Dix-septième di-setiyem
18ème Dix-huitième Diz’vitiyem
19ème Dix-neuvième Diz’vöviyem
20ème vingtième ventiyem
21ème Ving et unième Ven’ti’ünyem
22ème Vingt-deuxième Ven’dö’ziyem

Les Nombres

Sayı Yazılışı Okunuşu
0 Zéro Ziğa
1 Un A
2 Deux
3 Trois Tuğa
4 Quatre Ketğ
5 Cinq Senk
6 Six Sis
7 Sept Set
8 Huit Vit
9 Neuf Nöf
10 Dix Dis
11 Onze Ônz
12 Douze Dûz
13 Treize Tğez
14 Quatorze Ketoğz
15 Quinze Kênz
16 Seize Sezz
17 Dix-sept Di’set
18 Dix-huit Diz’vit
19 Dix-neuf Dis’nöf
20 Vingt vea
21 Vingt et un Ven’te’a
22 Vingt-deux Ven’te’dö
23 Vingt-trois Ven’tuğa
24 Vingt-quatre Ven’ketğ
25 Vingt-cinq Ven’senk
26 Vingt-six Ven’sis
27 Vingt-sept Ven’set
28 Vingt-huit Ven’ti’vit (hızlı oku)
29 Vingt-neuf Ven’nöf
30 Trente Tığant
31 Trente et un Tığan’te’a
32 Trente-deux Tığan’teö’dö
33 Trente-trois Tığan’te’tuğa
34 Trente-quatre Tığan’te’ketğ
35 Trente-cinq Tığan’te’senk
36 Trente-six Tığan’te’sis
37 Trente-sept Tığan’te’set
38 Trente-huit Tığan’te’vit
39 Trente-neuf Tığan’te’nöf
40 Quarante Keğant
41 Quarante et un Keğan’te’a
42 Quarante-deux Keğan’teö’dö
43 Quarante-trois Keğan’tö’tuğa
44 Quarante-quatre Keğan’tö’ketğ
45 Quarante-cinq Keğan’tö’senk
46 Quarante-six Keğan’tö’sis
47 Quarante-sept Keğan’tö’set
48 Quarante-huit Keğan’tö’vit
49 Quarante-neuf Keğan’tö’nöf
50 Cinquante Senkant
51 Cinquante et un Senkan’te’a
52 Cinquante-deux Senkant’dö
53 Cinquante-trois Senkant’tuğa
54 Cinquante-quatre Senkant’ketğ
55 Cinquante-cinq Senkant’senk
56 Cinquante-six Senkant’sis
57 Cinquante-sept Senkant’set
58 Cinquante-huit Senkant’vit
59 Cinquante-neuf Senkant’nöf
60 Soixante Suasant
61 Soixante et un Suansan’te’a
62 Soixante-deux Suasant dö
63 Soixante-trois Suasant tuğa
64 Soixante-quatre Suasant ketğ
65 Soixante-cinq Suasant senk
66 Soixante-six Suasant sis
67 Soixante-sept Suasant set
68 Soixante-huit Suasant vit
69 Soixante-neuf Suasant nöf
70 Soixante-dix Suasant dis
71 Soixante et onze Suasan’te’ônz
72 Soixante-douze Suasant dûz
73 Soixante-treize Suasant tığez
74 Soixante-quatorze Suasant katoğz
75 Soixante-quinze Suasant kenz
76 Soixante-seize Suasant sêz
77 Soixante-dix-sept Suasant’di’set
78 Soixante-dix-huit Suasant’diz’vit
79 Soixante-dix-neuf Suasant dis nöf
80 Quatre-vingts Ketğe’ven
81 Quatre-vingt-un Ketğe’ven’a
82 Quatre-vingt-deux Ketğe’ven’dö
83 Quatre-vingt-trois Ketğe’ven’tuğa
84 Quatre-vingt-quatre Ketğe’ven’ketğe
85 Quatre-vingt-cinq Ketğe’ven’senk
86 Quatre-vingt-six Ketğe’ven’sis
87 Quatre-vingt-sept Ketğe’ven’set
88 Quatre-vingt-huit Ketğe’ven’vit
89 Quatre-vingt-neuf Ketğe’ven’nöf
90 Quatre-vingt-dix Ketğe’ven’dis
91 Quatre-vingt-onze Ketğe’ven’ônz
92 Quatre-vingt-douze Ketğe’ven’dûz
93 Quatre-vingt-treize Ketğe’ven’tığez
94 Quatre-vingt-quatorze Ketğe’ven’katoğz
95 Quatre-vingt-quinze Ketğe’ven’kenz
96 Quatre-vingt-seize Ketğe’ven’sezz
97 Quatre-vingt-dix-sept Ketğe’ven’di’set
98 Quatre-vingt-dix-huit Ketğe’ven’diz’vit
99 Quatre-vingt-dix-neuf Ketğe’ven’diz’nöf
100 Cent Sa (hızlı okunur)
101 Cent un Sa a
102 Cent deux Sa dö
103 Cent trois Sa tuğa
104 Cent quatre Sa ketğ
105 Cent cinq Sa senk
106 Cent six Sa sis
107 Cent sept Sa set
108 Cent huit Sa vit
109 Cent neuf Sa nöf
110 Cent dix Sa dis
111 Cent onze Sa ônz
125 Cent vingt-cinq Sa ven senk
126 Cent vingt-six Sa ven sis
127 Cent vingt-sept Sa ven set
138 Cent trente-huit Sa tığan’te’vit
139 Cent trente-neuf Sa tığan te nöf
140 Cent quarante Sa keğant
141 Cent quarante et un Sa keğan’te’a
142 Cent quarante-deux Sa keğan’tö’dö
155 Cent cinquante-cinq Sa keğan’tö’senk
169 Cent soixante-neuf Sa suasant nöf
178 Cent soixante-dix-huit Sa suansant’diz’vit
206 Deux cent six Dü sa sis
287 Deux cent quatre-vingt-sept Dü sa ketğe’ven’set
324 Trois cent vingt-quatre Tuğa sa ven ketğ
411 Quatre cent onze Ketğ sa ônz
548 Cinq cent quarante-huit Senk sa kağan’tö’vit
666 Six cent soixante-six Sis sa suasant sis
794 Sept cent quatre-vingt-quatorze Set sa ketğe’ven’katoğz
848 Huit cent quarante-huit Vit sa kağan’ta’vit
999 Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Nöf sa ketğe’ven’diz’nöf
1000 Mille Mill
1990 mille neuf cent quatre vingt dix Mil nöf sa ketğe’ven’dis
2000 deux mille Dö mill
2347 Deux mille trios cent quarante-sept Dö mil tuğa sa kağanteset
10000 Dix mille Di’mill
100.000 Cent mille Sa mill
1.000.000 Un million A milyon

1 Un. Ön.
2 Deux. Dö.
3 Trois. Trua.
4 Quatre. Katr.
5 Cinq. Senk.
6 Six. Siz.
7 Sept. Set.
8 Huit. Vit.
9 Neuf. Nöf.
10 Dix. Diz.
11 Onze. Onz.
12 Douze. Duz.
13 Treize. Trez.
14 Quatorze. Katorz.
15 Quinze. Kenz.
16 Seize. Sez.
17 Dix-sept. Disset.
18 Dix-huit. Dizvit.
19 Dix-neuf. Diznöf.
20 Vingt. Ven.
21 Vingt et un. Venteön.
22  Vingt-deux ventdö 
25 vingt cinq vensenk
30 Trente. Trant.
31 Trente et un  tranteyen 
32  Trente-deux trantdö 
38  Trente-Huit trantVit.
40 Quarante. Karant.
43 quarante trois karant trua
48 quarante Huit. karant Vit.
50 Cinquante. Senkant.
60 Soixante. Suasant.
70 Soixante-dix. Suasantdiz.
80 Quatre-vingt. Katrven.
90 Quatre-vingt dix. Katrvendiz.
100 Cent. San.
200 Deux cents. Dösan.
300 Trois cents. Truasan.
400 Quatre cents. Katrsan.
500 Cinq cents. Senksan.
600 Six cents. Sisan.
1000 Mille. Mil.
1200 Mille deux cents. Mildösan.
2000 Deux milles. Dömil.
3000 Trois milles. Truamil.
10.000 Dix milles. Dimil.
100.000 Cent milles. Sanmil.
1.000.000 Un million. Ön milyon.
1.000.000.000 Un milliard. Ön milyar.
Anahtar Kelimeler:
Fransızca SayılarFransızca Sayılar Yazılışı Ve OkunuşuFransızca Sayılar YazılışıFransızca Sayılar OkunuşuLES NOMBRES ORDINAUXLES NOMBRESFransızca Sayılar Ve OkunuşuFransızca Sayılar Nasıl YazılırFransızca Sayılar Nasıl Yazılır Ve Okunur?Fransızca Sayılar 100e KadarFransızca Sayılar 10a KadarFransızca Sayılar 1000e KadarFransızca Sayılar 500e KadarFransızca Sayılar 50ye KadarFransızca Sıra Sayıları- Les Nombres OrdinauxFransızca Sıra SayılarıFransızca 10 A Kadar Nasıl Sayılır?Fransızcada 90 Ne Demek?Fransızca 14 Nasıl Okunur?14 Fransizca Ne Demek?Fransızca öğrenin1den 10a Kadar Olan Sayılar1den 10a Kadar Olan Fransızca SayılarFransızca Sayıların Okunuşu 20ye KadarFransızca Sayıların Okunuşu 100e KadarFransızca Sayıların Okunuşu1000e Kadar Faransızca Sayıların Yazılışı1000e Kadar Fransızca Sayıların YazılışıFransızca Sayılar NasılFransızca Sayılar Ve Okunuşları Konu AnlatımıFransızcada Sayılar Ve OkunuşuFransızca Sayılar 1-100Fransızcada Sayılar OkunuşuFransızca Sayılar TestiFransızca Sayılar 1-20Fransızca Sayılar Türkçe OkunuşuFransızca Sayılar 1000 E KadarFransızca Sayılar 1-30Fransızca Sayılar 100 E Kadar OkunuşuHint Arap Sayıları. Hint Arap Rakam SistemiLATİNCE SAYILARALMANCA SAYILARLatince Sayılar 1’den 20’ye Kadar Olan Sayılar Nasıl Yazılır?İngilizce Sayılar Ve Sıra Belirten Numaralar (Numbers And Ordinal Numbers)İngilizce 1’den 100’e Kadar Sayılar Yazılış Ve OkunuşlarıArapça Rakamların Yazılış Ve Okunuşları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol