2021 Yılı PTT Personel Alım Şartları Nedir?

2021 yılında PTT memur alımı yapacak mı?

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. 2021'de PTT memur alımı devam edecek, ancak kadro sayısı ve 2021 şartlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.


PTT Memur Maaşları Ne Kadar?
PTT Memur maaşları normal memurla hemen hemen aynıdır. Hafta içi sabah saatlerinde 08.30'da başlayan mesai, akşam saat 17.30'de sona ermektedir. Öğle arası da 1 saatlik izin bulunmaktadır.

PTT Memur maaşları, mesai ücreti konusunda oldukça hassastır. Özellikle kargo biriminde çalışanların oldukça yoğun mesaileri olması sebebiyle, yapılan mesainin saati saatine ücreti çalışan memurun hesabına aktarılmaktadır. Bu sebepten dolayı PTT memur maaşları 2021 konusunda yaşanan mağduriyet hiç yok denecek kadar azdır. Meydana gelen mağduriyetler ise kişi sorunlarından oluşmuştur.

PTT Memur maaşları 2021 yılı için hizmet yılı, görev yapılan şehir ve mesai ücretleri 1 numaralı etken olurken, hepsinin eklendiği ortalama olarak bir PTT Memurunun eline geçen maaş net olarak 4.100 TL ila 4.800 TL arasında değişim göstermektedir.

PTT Memur maaşları, diğer kurumların memurlarına göre bir tık farklıdır. Maaş zammı ya da düşürülmesi kişinin iş yerinde sergilediği performansla doğru orantılıdır. Eğer çalışmanızı iyi bir şekilde yapıyor ve herhangi bir şekilde düşük performans sergilemiyorsanız PTT memur maaşları konusunda hesaplara aktarılan para hemen hemen 5-6 ayda bir yükseliş gösterecektir.

PTT memur maaşları harici, PTT kargo maaşları da merak edilmektedir. PTT kargocuları ortalama olarak aylık 2.500 TL ila 3.000 TL arasında bir maaş almaktadırlar. PTT memur alımı yerine dağıtıcı alımıyla dağıtıcı olmaya hak kazandıysanız; bu takdirde alacak olduğunuz maaş tutarı 1.500 TL civarında olacaktır.

PTT Hangi Kadrolarda Alım Olacak

PTT Gişe personeli, PTT postacı mühendis ve uzman kadrolarında yapılması beklenen alımlarda başvuru koşullarının tam ve doğru şekilde yerine getirilmesi gerekiyor:

• PTT başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmak, bilgilerin kanıtlanabilir olması

•  Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak, yurt dışından mezun olanların bu okullardan denklik belgesini alması

• Kurumun belirlediği süre içerisinde gereken koşulları yerine getirerek doğru bilgilerle başvurunun tamamlanması

• Kurumsal alımlar için gereken genel ve özel koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların PTT başvuru sayfasındaki güncel koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

PTT Gişe Memuru Maaşı ne kadar?
PTT gişe memuru maaşı, PTT Memur maaşları konusunda en çok merak edilenlerden biridir. Oldukça rahat bir şekilde çalıştığı düşünülen gişe memurları, aslında büyük bir stres altında çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı zihinsel yorgunlukları, bedensel yorgunluğun önüne geçerek; kişi huzurunda oldukça olumsuz etkiler meydana getirmektedir. PTT Gişe memuru maaşına bakıldığında, PTT memur maaşları kapsamında standart olarak belirleen 4.100 TL ila 4.800 TL arasında bir maaş aldığı görülmektedir.

PTT Gişe ve Büro Görevlisi Maaşı 
PTT gişe ve büro görevlisi maaşı da yine aynı şekilde PTT memur maaşları 2021 katagorisi kapsamında oldukça merak edilmektedir. PTT Gişe memuru maaşı yukarıda yer alan başlıkta belirttiğimiz üzere 4.100 TL'den 4.800 TLye uzanmaktadır. Aynı PTT gişe memuru maaşı gibi, PTT Büro görevlisi maaşı da bu oranda belirlenmiş olup, tamamıyla performansa göre maaş verilmektedir.

PTT Personel Maaşları 
PTT Personel maaşları 2021 yılında, PTT çalışanları tarafından oldukça memnuniyetle karşılanmaktadır. Asgari ücretin 2 katına yakın olan PTT Personel maaşları, özellikle gişe memurları için müthiş bir rakamdır. Sabah 8.5'ta açılan PTT, akşam 5.5'da kapanmaktadır. Bu vesileyle, PTT personel maaşları 2021 yılında günlük 9 saat çalışma karşılığında 4.100 TL - 4.800 TL olarak öne çıkmaktadır.

PTT Personel maaşları 2021 yılında Toplu İş Sözleşmesi kapsamında artırılmış ve bu vesileyle son haline getirilmiştir. Bahse konu olan tüm PTT Personel maaşları günü gününe eksiksiz bir şekilde banka hesabına aktarılmaktadır. Yani PTT Personel maaşlarık konusunda herhangi bir problem yaşamazsınız.

PTT Şef Maaşları 
PTT gişe memuru maaşları, PTT büro memuru maaşları ve diğer pozisyonlara kıyasla PTT Şef maaşları daha yüksek tutarda verilmektedir. PTT memur maaşları kapsamında 2021 yılında güncel olarak Şube müdürü 6.584 TL maaş alırken; Teknik şefin aldığı maaş 5.441 TL, teknikerin aldığı maaş tutarı ise 3.044 TL olarak dikkat çekmektedir. PTT Şef maaşları 2021 yılında net olarak 5.441 TL olarak belirlenmiştir.

2021 PTT İhs Maaşları 
PTT İhs maaşları da yine diğer tüm PTT meslek grupları gibi araştırılmaktadır. Tam açılımıyla PTT İdari Hizmet Sözleşmelileri maaşları ne kadardır? İzin günleri nelerdir? Çalışma şartları nasıldır? İşte PTT İhs Maaşları 2021...

PTT Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personelle ilgili olarak belirlenmiş hükümlerine tabi tutulmadan; idari hizmet sözleşmesi ile "sözleşmeli çalışan" olarak PTT'de çalışabilirler. Maaşları kadroyla atanan çalışanlara kıyasla çok daha düşük olan PTT İhs çalışanları; güncel olarak 2021 yılı içerisinde aylık performansına göre 2.500 TL ila 3.500 TL arasında maaş almaktadırlar.

2021 PTT Memur Alımı 
PTT memur alımı en son 2019 yılında yapılmıştı ve 2021 yılı içerisinde de oldukça büyük bir memur alımı gerçekleştirileceği ifade edilmişti. PTT İHS, yani sözleşmeli personel alımına dair başvuru tarihleri net bir şekilde henüz açıklanmış değil. Kısa süre içerisinde PTT Memur alımı 2021 ile ilgili detayların belli olması bekleniyor. Bu konuda yüzbinlerce kişi, başvuru sayfasının açılmasını 4 gözle bekliyor.

PTT Memur maaşlarının diğer sektörlere göre yüksek olması ve bunun yanı sıra kazanılabilirlik oranının fazla olması sebebiyle PTT'ye olan rağbet çok fazla. 100 kişilik bir iş ilanı açıldığında, PTT Memur alımı konusunda toplamda 10.000'e yakın iş başvurusu geliyor. Bu sebepten dolayı PTT Memur alımları ilk yazılı sınavda eleme yapılmak suretiyle sözlü mülakata tabi tutulmakta ve bu şekilde atanmaktadırlar. Atanamayanlar ise PTT İhs, yani sözleşmeli personel sınıfında tutulmaktadır.

PTT memur alımı şartları

 • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
 • Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak
 • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 • KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.


İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2021?
Güncel PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı. PTT personel-memur alımı ilanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

PTT İŞ BAŞVURU FORMU
PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

Anahtar Kelimeler:
2021 Yılı PTT Personel Alımı2021 Yılı PTT Personel Alımı Şartları Nedir?PTT Personel Alımı Şartları Nedir?PTT Personel Alımı 2021Ptt Personel Alımı20212022PTT Personel Alımı Başvurusu Ne ZamanPTT Personel Alımı BaşvurusuNe ZamanPTT Memur Alımı Için 55 Bin KadroPTT Memur Alımı Için55 Bin KadroPTT 55 BİN PERSONEL ALIMI İDDİALARI DOĞRU MU?PTT 55 BİN PERSONEL ALIMIİDDİALARI DOĞRU MU?PTT Uzman YardımcısıPTT Personel Alımı Duyuruları2021 PTT Memur Alımı Ne ZamanPTT Memur Alımı Ne Zaman 2021PTT Memur Alımı Ne Zaman2021 Ptt Personel Alımı2021 PTT Personel Alımı Ne ZamanPTT Memur Alımları Olacak Mı?PTT BAŞVURU FORMU Ve şartları!PTT BAŞVURU FORMUPTT Alım IlanlarıPTT 55 Bin Personel Alımı YapılacağıPTT 2021 Yılında Memur Alımı Yapacak Mı?PTT Memur AlımıPTT Memur Ve Personel Alımı Başvuru şartları Nelerdir?PTT Memur Ve Personel Alımı BaşvuruŞartları Nelerdir?2021 Yılı PTT Memur Ve Personel Alımı Ile Ilgili2021 Yılı PTT Memur Ve Personel AlımıIle IlgiliPTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2021?PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMANPTT Is Başvuru FormuPTT Is Başvuru Formu 20212021 PTT İŞ BAŞVURU FORMUİşe Alınacaklarda Aranılacak Genel şartlarPTT Memur Alımı şartları2021 PTT Memur Alımı2021 PTT Şef Maaşları2021 PTT İhs MaaşlarıPTT Memurları2021 PTT Personel MaaşlarıPTT Personel MaaşlarıPTT Personel Maaşları 20212021 PTT Gişe Memuru Maaşı Ne Kadar?PTT Gişe Memuru Maaşı Ne Kadar?2021 PTT Gişe Ve Büro Görevlisi MaaşıPTT Memur Maaşları 2021 Yılı Için2021 Yılında PTT Memur Maaşları Ne Kadar?2021 Yılında PTT Memur Alımı Yapacak Mı?PTT MemuruPTT Memuru MaaşlarıPTT Gişe Memuru2021 Yılı PTT Personel Alım Şartları Nedir?PTT Personel Alım Şartları Nedir?2021 Yılı2021 Yılı PttPTT Memuru MaaşıPTT Memur Alımı 2021PTT Gişe Memuru KPSS PuanıPTT çalışanları Devlet Memuru MuPTT Memuru Nasıl OlunurPTT Memuru AlımıPTT Memuru Alımı Ve Başvuru şartları2021 Yılında PTT Memuru2021 Yılında PTT Memuru Maaşları2021 Yılında Kaç PTT Memuru AlınacakKaç PTT Memuru AlınacakPTT Memuru 2021PTT Memuru Alımı 2021PTT Memuru Maaşları 20212021 PTT İhsPTT Şef MaaşlarıPTT Kargo MaaşlarıPTT Hangi Kadrolarda Alım OlacakPTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol