Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Ustalık belgesi sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan İş Pedagojisi Kurslarını başarı ile tamamlayanlara "Usta Öğreticilik Belgesi" verilir (Kanun maddesi:31)

Kurslar hafta içi akşamları olmak üzere 10 gün sürmektedir. On gün sonunda kursiyerler görmüş oldukları derslerden sınava girip Usta Öğretici Belgesi almaktadır. Bu kurslara katılmak için herhangi bir başvuru zamanını beklemek olmayıp ustalık belgesi sahibi herkes istediği zaman başvuruda bulunabilir. Sınıf açılacak sayıya ulaşıldığında (yaklaşık 12-15 kişi) mesleki eğitim merkezi tarafından kurs başlatılır.

 

Başvuru için istenilen belgeler:

 1- Dilekçe

 2- Ustalık belgesi aslı ve fotokopisi (aslı onaylanıp iade edilir)

 3- 2 adet biyometrik fotoğraf

 4- Nüfus cüzdan fotokopisi

 5-Öğrenim Belgesi

 Açılacak Olan Kursta Görülecek Olan Dersler ve Süreleri

  • Çıraklık ve Mesleki Eğitim İlkeleri 4
  • Eğitim Psikolojisi 3
  • Eğitimde İletişim ve İletişim Araçları 4
  • Meslek Analizi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması 8
  • Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları 8
  • İş Güvenliği 4
  • İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri 4
  • Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme 3
  • Sınav Değerlendirmesi 2

 Toplam 40 ders saati

İlgi : a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) İzmir Valiliğinin 09.02.2022 tarihli ve E-96648412-622.01- 43055461 sayılı yazısı.
ç)Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
 Birliğin 04.02.2022 tarihli ve 42732593 sayılı yazısı. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin, mevcut mezuniyet belgelerini Usta Öğreticilik kapsamında kullanıp kullanamayacakları konusunda Bakanlılığımız görüşünün talep edildiği ilgi (c) ve ilgi (ç) yazılar incelenmiştir.
İlgi (a) Kanunun; 3 üncü Maddesinin g fıkrasında "Usta öğretici, ustalık yeterliğini kazanmış, aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi ifade eder."
12 nci Maddesinde, "Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır." 15 inci Maddesinde, "Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır." 18 inci Maddesinde, "Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir."
31. Maddesinde, "Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını
başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir. (Ek ikinci fıkra:21/12/2021-7346/13 md.) Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl
çalıştıklarını belgelendirdikleri takdirde Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilirler. Başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilir." hükümleri bulunmaktadır.
İlgi (b) Yönetmeliğin Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi düzenlenmesi başlıklı 70/a
Maddesinin ikinci fıkrasında, "Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. İş pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve sınavları e-Sınav
şeklinde yapılabilir. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır." hükmü bulunmaktadır.
İlgi mevzuat hükümleri kapsamında, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki mesleki eğitiminin kalitesi ve bu kalitenin sürekliliğinin sağlanması Bakanlığımızca önemli görülmektedir. Çırak, kalfa ve stajyerlere mesleki eğitim verilen işletmelerde, bu eğitimden sorumlu alanında ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış kişilerden, iş pedagojisi eğitimi almışveya doğrudan sınava girerek usta öğreticilik belgesine sahip olanların görevlendirilmesi gerekmektedir.

B Planı 1- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 2- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
 3- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin
 Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
 4- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
 5- Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı
 6- Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
 7- İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Daire
 Başkanlığı Daire Başkanlığı
 8- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 9- Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 Nazan ŞENER
 Bakan a.
 Genel Müdür
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:

Anahtar Kelimeler:
Usta öğretici Belgesi E DevletUsta Öğretici Belgesi Sınav SONUÇLARIUsta öğretici Belgesi Uzaktan EğitimMeb Onaylı Ustalık BelgesiUsta Öğretici Belgesi BaşvurularıÇoçuk Gelişimi Usta öğretici Belgesi Nasıl AlınırUsta Öğretici Belgesi Olan Is IlanlarıParayla Ustalık BelgesiDireksiyon Usta ÖğreticisiUsta Öğretici Ve Direksiyon Usta ÖğreticisiUsta Öğretici OlmakUSTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİNasıl OlunurNasıl Olunur?Usta Öğretici NedirUsta Öğreticilik Belgesi Nasıl AlınırUsta Öğreticilik Belgesi Nasıl Alınır?Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır Usta Öğreticilik Kursu BaşvuruHalk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl AlınırKalfalık Belgesi Nasıl AlınırKalfalık Belgesi Nasıl Alınır?Kalfalık Ustalık Belgesi Nasıl AlınırKalfalık Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?Usta Öğreticilik Belgeleri Nasıl AlınırUsta Öğreticilik Belgeleri Nasıl Alınır?Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgeleri Nasıl AlınırUstalık Ve Usta Öğreticilik Belgeleri Nasıl Alınır?Usta öğretici Belgesi Ne Kadar Sürede AlınırUsta öğretici Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?Usta öğretici Belgesi Ne Işe YarıyorUsta öğretici Belgesi Ne Işe Yarıyor?Usta Öğretici Belgesi Nasıl AlınırUSTA ÖĞRETİCİ BELGESİ NASIL ALINIR?Kimler Usta öğretici OlabilirKimler Usta öğretici Olabilir?Usta Öğreticilik Ve İş Yeri Açma BelgesiUstalıkKalfalıkUsta Öğretici Belgesi Ne İşe YararUsta öğretici Belgesi IndirUsta Öğretici Belgesi NedirUsta öğretici BelgesiUSTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ 2022USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARIBaşvuru Için Istenilen BelgelerAçılacak Olan Kursta Görülecek Olan Dersler Ve Süreleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol