Sınıf Rehberlik Dosya ve Dokümanları 2021-2022

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri:

Madde 51 - Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.

b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

d) Sınıfa yeni gelen Öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.

e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

İlköğretimde 1´inci sınıftan 5´inci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.

Diğer Öğretmenlerin Görevleri:

Madde 52 - Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin plânlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar.

Okul Müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler.

Rehberlik Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Listesi

Sınıf Oturma Planı
Sınıf Başkan ve Yardımcısı Seçim ve Bildirim Formu
Onur Kurulu Öğrenci Seçim ve Bildirim Formu
Onur Belgesi Hakediş Formu
Burs veya Yardım İhtiyacı Bildirim Formu
Ayın Öğrencisi Seçim Formu

MEVZUAT

1- MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

SINIF REHBERLİK PLANLARI

1- 9. Sınıf Rehberlik Planı için TIKLAYINIZ. ( 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI )

2- 10. Sınıf Rehberlik Planı için TIKLAYINIZ. (2021-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI )

REHBERLİK HİZMETLERİNDE KULLANILAN FORMLAR

AŞAĞIDAKİ FORMLAR SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN UYGULANACAKTIR.

1- Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Formlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Öğrenci Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.

3- Sınıf İletişim Bilgi Formu İçin TIKLAYINIZ.

4- Kulüp Öğrenci Listesi için TIKLAYINIZ.

5- Kimdir Bu Etkinlik Formu için TIKLAYINIZ

6- Otobiyoğrafi-Bana Kendini Anlat Formu İçin TIKLAYINIZ.

7-Psikolojik Destek Yönlendirme Formu İçin TIKLAYINIZ.

8- Rehberlik Servisine Öğrenci Yönelendirme Formu İçin TIKLAYINIZ.

9- Sağlık Kuruluşuna Öğrenci Yönlendirme Formu İçin TIKLAYINIZ.

10- Sosyometri Uygulama Formu İçin TIKLAYINIZ

11- Yaşam Pencerem Uygulama Formu için TIKLAYINIZ.

REHBERLİK RAPORLARI

 1- Aylık Rehberlik Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ.

 2- Örnek Dönem Sonu Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ. 

Form örnek teşkil etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Formata yıllık plandaki etkinlik-test eklenmelidir

RİSK GRUBU DEĞERLENDİRME EVRAKLARI

1- Sınıf Risk Haritası Form ( Bu form her yıl ekim ayında sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulmalıdır. Kasım ayında okul formu RAM!a gönderilir)

2- Sınıf Risk Grubu Öğrenci Listesi için TIKLAYINIZ

3- Risk Grubu Öğrenci Belirleme Anket Formu için TIKLAYINIZ. (Bu form Sınıf Risk Haritası Oluşturulmadan Önce Öğrencilere Uygulanacaktır.)

NOT: Sınıfınızdaki Risk Grubundaki Öğrenciler 3. Sıradaki form öğrencilere uygulanarak ve gözlemleriniz sonucu tespit edilmelidir. Öğrenci Tespitinden sonra Sınıf Risk Haritası ve Sınıf Risk Grubu Öğrenci Listeleri oluşturulmalıdır. Oluşturulan Formlar EKİM ayında Okul idaresine ve Rehberlik servisine teslim edilmelidir. Şubat Ayı içerisinde formlar tekrar gözden geçirilerek Okul idaresine ve Rehberlik Servisine teslim edilmelidir.

BEP-KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ EVRAKLARI

1- Eğitsel Değerlendirme formu için TIKLAYINIZ

2- Bireysel Gelişim Raporu için TIKLAYINIZ.

3- BEP DOSYASI ( Her bir kaynaştırma öğrencisi için Sınıf Rehber öğretmeni tarafından oluşturulacak )

4- Bep Planı Örneği Coğrafya ( Kaynaştırma Öğrencisinin sınıfında derse giren tüm öğretmenler hazırlayacak. )

5- 6 Aylık İzleme-Değerlendirme Formu ( Bep Planı Hazırlayan ve uygulayan her öğretmen 6 aylık dönemler halinde dolduracak)

KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI KıLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

EVDE EĞİTİM HİZMETLERİ

Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi için TILAYINIZ

Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Evde Eğitim Hizmetleri Öğretmen Dilekçesi için TIKLAYINIZ 

Evde Eğitim Hizmetleri Aylık Uygulama Çizelgesi için TIKLAYINIZ

REHBERLİK BROŞÜRLERİ

1- Lise Bilinçli İnternet Kullanımı öğrenci sunumu için TIKLAYINIZ.

2- Lise Bilinçli İnternet Kullanımı Öğretmen sunumu için TIKLAYINIZ.

3- Lise Bilinçli İnternet Kullanımı Veli sunumu için TIKLAYINIZ.

4- Siber Zorbalık Veli Sunumu için TIKLAYINIZ.

KILAVUZLAR

1- E-Rehberlik Sistemi Kullanma KIlavuzu için TIKLAYINIZ.

2- Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları KIlavuzu için TIKLAYINIZ

3- Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma KIlavuzu için TIKLAYINIZ.

DİSİPLİN KURULU EVRAKLARI

1- Öğrenci Sözleşmesi

2- Disiplin Kurulu Öğrenci Görüşme Formu için TIKLAYINIZ.

Anahtar Kelimeler:
Sınıf Rehberlik Dosya Ve Dokümanları 2021 2022Sınıf Rehberlik Dosya Ve Dokümanları7. Sınıf Rehberlik Aylık Faaliyet Raporu Doldurulmuş4. Sınıf Rehberlik Planı4. Sınıf Rehberlik Faaliyet Raporu 2021Rehberlik Faaliyet Raporu 2. Dönem2021-2022 Rehberlik Faaliyet Raporu 2. DönemRehberlik Faaliyet Raporu2021-2022 Rehberlik Faaliyet RaporuYıl Sonu Rehberlik Faaliyet RaporuRehberlik çerçeve PlanıRehberlik çerçeve Planı 2021-2022Sınıf Rehberlik Dosyası IçeriğiSınıf Rehberlik Dosyası Içeriği 2021-2022Sınıf Rehberlik Dokümanları8. Sınıf Rehberlik DokümanlarıYardım İhtiyacı Bildirim FormuOnur Belgesi Hakediş FormuBurs Veya Yardım İhtiyacı Bildirim FormuAyın Öğrencisi Seçim FormuOnur Kurulu Öğrenci Seçim Ve Bildirim FormuSınıf Başkan Ve Yardımcısı Seçim Ve Bildirim FormuSınıf Oturma PlanıRehberlik Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar ListesiDiğer Öğretmenlerin GörevleriSınıf Rehber öğretmeni Aşağıdaki Görevleri YaparSınıf Rehber Öğretmeninin GörevleriMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİSınıf Rehberlik Dosyası EvraklarıREHBERLİK ETKİNLİK ÇIKTILARIREHBERLİK SERVİSİNE ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME FORMUSınıf Rehberlik Dosyası2021-2022Doküman Ve RaporlarıDoküman Ve Raporları 2021-2022Rehberlik DosyaKarışık Rehberlik Dosya Ve Dokümanları12. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları11. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları10. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları9. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları8. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları7. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları6. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları5. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları4. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları3. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları2. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm Dokümanları1. Sınıf Rehberlik Dosyası Tüm DokümanlarıRehberlik TestleriRehberlik Testleri 2021-2022Rehberlik DTestleri 2021-2022Rehberlik Dosya Ve TestleriRehberlik Dosya Ve Testleri 2021-2022Disiplin Kurulu Öğrenci Görüşme FormuDisiplin Kurulu EvraklarıÖğrenci SözleşmesiOkullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma KIlavuzuE-Rehberlik Sistemi Kullanma KIlavuzuKILAVUZLARSiber Zorbalık Veli SunumuLise Bilinçli İnternet Kullanımı Veli SunumuLise Bilinçli İnternet Kullanımı Öğretmen SunumuLise Bilinçli İnternet Kullanımı öğrenci SunumuREHBERLİK BROŞÜRLERİEvde Eğitim Hizmetleri Aylık Uygulama ÇizelgesiEvde Eğitim Hizmetleri Öğretmen DilekçesiEvde Eğitim Hizmetleri KılavuzuEvde Ve Hastanede Eğitim Hizmetleri YönergesiEV DE EĞİTİM HİZMETLERİKAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI KıLAVUZUKAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARIBEP PLANI HAZIRLAMA İÇİN KAYNAK SİTE6 Aylık İzleme-Değerlendirme FormuBep Planı ÖrneğiBep Planı Örneği CoğrafyaBEP DOSYASIBİREYSEL GELİŞİM RAPORUEğitsel Değerlendirme FormuBEP EVRAKLARIKAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ EVRAKLARIBEP-KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ EVRAKLARIRisk Grubu Öğrenci Belirleme Anket FormuSınıf Risk Grubu Öğrenci ListesiSınıf Risk Haritası FormRİSK GRUBU DEĞERLENDİRME EVRAKLARIDönem Sonu Faaliyet RaporuÖrnek Dönem Sonu Faaliyet RaporuAylık Rehberlik Faaliyet RaporuREHBERLİK RAPORLARIYaşam Pencerem Uygulama FormuSosyometri Uygulama FormuSağlık Kuruluşuna Öğrenci Yönlendirme FormuRehberlik Servisine Öğrenci Yönelendirme FormuPsikolojik Destek Yönlendirme FormuKimdir Bu Etkinlik FormuKULÜP ÖĞRENCİ LİSTESİSınıf İletişim Bilgi FormuÖğrenci Bilgi FormuRehberlik Hizmetlerinde Kullanılan FormlaREHBERLİK HİZMETLERİNDE KULLANILAN FORMLAR10. Sınıf Rehberlik PlanıSınıf Rehberlik Planları9. Sınıf Rehberlik PlanMEB Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YönetmeliğiMevzuatEVDE EĞİTİM HİZMETLERİRehberlik Dosya Ve DokümanlarıRehberlik DosyalarıOtobiyoğrafi-Bana Kendini Anlat Formu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol