Sene Sonu İdareye Teslim Edilecek Evraklar

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

SENE SONU DİLEKÇELERİ İNDİR

..................................................... OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ........................................................ Kulübü Yıl Sonu  Raporu.

            2021-20222 eğitim öğretim yılında, ........................................................Kulübü olarak, aylara göre aşağıda belirtilen ........................................................ Kulübü Yıllık Çalışma Programı’na uygun çalışmalar yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim.

EYLÜL: Kulüp Genel Kurulu toplandı. Kulübün amaçları ve çalışma şekli tanıtıldı.

EKİM: Kulübün yönetim ve denetim kurulları oluşturuldu. Eğitici Kulüp iç yönetmelik taslağı ve yıllık çalışma taslağı Genel Kurul’a sunulup incelendi.

KASIM: Okul duvar gazetesine “........................................................” ile ilgili yazı ve resimler hazırlandı. ........................................................kazalarından korunma ve ilkyardımın önemi hakkında bilgi verildi.

ARALIK: ........................................................kuralları ve kurallara uymanın önemi ile ilgili duvar gazetesi hazırlandı.

OCAK: Yayalarla ilgili ........................................................ışıkları ve lambalarının anlamı ile ilgili duvar gazetesi hazırlandı. I.dönem Kulüp çalışmaları değerlendirildi.

ŞUBAT: ........................................................kurallarına uymanın önemi ve ........................................................kazalarında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

MART: Karşıdan karşıya geçişlerde ........................................................ışıklarına uymanın önemi ile ilgili gazete hazırlandı. Kazalarda ilkyardım ve önemi hakkında bilgi verildi.

NİSAN: ........................................................Haftası Kutlama Programı hazırlandı.........................................................kazalarının nedenleri ile ilgili duvar gazetesi hazırlandı.

MAYIS: ........................................................Haftası Kutlama Programı sunuldu.

HAZİRAN: ........................................................Kulübü Yıl Sonu Faaliyet Raporu hazırlandı.

                                                                                                             .../......./2022

                                                                                                                                                                                                                                                       ....../A Sınıf Öğret.                                                                  

......................................................İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı  ...... / A Sınıfı Sınıf Demirbaş Eşya Teslimi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında ....../A sınıfında bulunan, aşağıda belirtilen demirbaş eşyaları teslim ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

1 Türk Bayrağı

1 Atatürk Portresi

1 Gençliğe Hitabe

1 İstiklal Marşı

1 Kitaplık Dolabı

1 Öğretmen Masası

1 Öğretmen Sandalyesi

2 Kısa Pano

1 Uzun Pano

1 Çöp Kutusu

9 Öğrenci Sırası

9 Öğrenci Masası

1 Andımız

1 Yerküre

1 Türkiye İller Haritası

184 Hikaye Kitabı

                                                                                                                                                       .../......./2022

            ....../A Sınıf Öğret.                                                                               Okul Müdürü

......................................................İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ders Kesim Raporu.

2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm dersler müfredata uygun ve zamanında işlenmiş, eksik konu kalmamıştır. Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                             .../......./2022

                                                                                                                                                                                                                                                        ....../A Sınıf Öğret.                                                                              

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı

...................................................... Okulu

....... Sınıf Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Dersi Çalışma Raporu

               2008-2009 eğitim öğretim yılında yapılacak Rehberlik Çerçeve Programı’nda belirtilen çalışmalar aylara göre aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır.Bilgilerinize arz ederim.

Eylül ayında;

 1. ....... sınıf Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çalışma planı hazırlandı.
 2. 29 nolu kazanıma ( Eğitsel başarı ile ilişkili etmenleri açıklar. ) yönelik “Başarı Yolu” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Ekim ayında;

 1. 108 nolu kazanıma ( Kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alacağını fark eder. ) yönelik “Yardım Alabilirim” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
 2. 26 nolu kazanıma ( Etkili bir grup üyesinin ve liderinin özelliklerini açıklar. ) yönelik “Atilla ve Arkadaşları” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Kasım ayında;

 1. 27 nolu kazanıma ( Kendi öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanır. ) yönelik “Böyle Çalışıyorum Çünkü Böyle Öğreniyorum…” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
 2. 11 nolu kazanıma ( Yaşadığı çevredeki eğitsel ve sosyal imkanlardan yararlanmanın önemini fark eder. ) yönelik “Neler Yapabilirim ?” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Aralık ayında;

 1. 110 nolu kazanıma ( Kendini arkadaşının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlar. ) yönelik “Seni Anlayabilirim” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
 2. 109 nolu kazanıma ( Uygun reddetme davranışına ilişkin örnekler verir. ) yönelik “Hayır Dersem Kırılma” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
 3. Bireyi tanıma teknikleri uygulandı.

Ocak ayında;

 1. 107 nolu kazanıma ( Akran baskısıyla nasıl baş edeceğini açıklar. ) yönelik “Üstüme Gelme” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Şubat ayında;

 1. 71 nolu kazanıma ( Duygularının davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder. ) yönelik “Duygularımın Davranışlarıma Etkisi” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
 2. 111 nolu kazanıma ( Başkalarıyla kurduğu iletişimi değerlendirir. ) yönelik “Kurduğum İletişimler” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Mart ayında;

  1. 112 nolu kazanıma ( Barış içinde yaşamak için gereken tutumları fark eder. ) yönelik “Barış İçinde Dünya” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
  2. Bireyi tanıma teknikleri uygulandı.

Nisan ayında;

   1. 148 nolu kazanıma ( Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini fark eder. ) yönelik “Kitle İletişim Araçları ve Toplum” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
   2. 181 nolu kazanıma ( Çalışmanın insanlar ve toplum için önemini açıklar. ) yönelik “Ekmek Olmadan Yemek Olmaz” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Mayıs ayında;

    1. 147 nolu kazanıma ( Toplum için gönüllü çalışmanın önemini ve gerekliliğini açıklar. ) yönelik “Duyarlıyım” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
    2. 28 nolu kazanıma ( Bir üst sınıfın nasıl olacağına ilişkin hayallerini ve beklentilerini açıklar. ) yönelik “Üst Sınıf İle İlgili Hayallerim” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Haziran ayında;

 1. Bireyi tanıma teknikleri uygulandı.
 2. Rehberlik çalışmaları değerlendirilerek, Okul Rehberlik Hizmetleri Yıl Sonu Çalışma Raporu hazırlandı ve  okul yönetimine verildi.

                                                                                                .../......./2022

                                                                                                                                                                                                                                                     ………… / A Sınıfı Öğret.                                                                                     

......................................................İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ...... / A Sınıfı Sınıf Kitaplığına Ait Hikaye Kitaplarının

              Teslimi .

2021-2022 eğitim öğretim yılında ....../A sınıfı okul kitaplık dolabında bulunan……… ( ……………. ) adet hikaye kitabını teslim ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                             .../......./2022

      ....../A Sınıf Öğret.                                                                                      Okul Müdürü

......................................................İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

2021-2022 eğitim öğretim yılında ...... /A sınıfı Görsel Sanatlar, Müzik ve ........................................................Güvenliği derslerine okul müdürü …………………… girdiği sürece okul yönetimine yapmış olduğum çalışmalar aşağıda belirttiğim  şekildedir. Bilgilerinize arz ederim.

- Gelen ve giden evrakları kayıt ettim.

- Üst yazıları yazdım.

- Sevkli olan öğretmenlerin yerine derse girdim.

- BT sınıfındaki bilgisayarların düzenlenmesi çalışmalarında bulundum.

                                                                                                             .../......./2022

                                                                                                                                                                                                                                                         ....../A Sınıf Öğret.                                                                              

...................................................... OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ...... / A Sınıfı Yazılı Kağıt ve Cevap Anahtarlarının

             Teslimi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında ...... / A sınıfında görülen ve aşağıda belirttiğim derslerin yazılı kağıt ve cevap anahtarlarını  teslim ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

DERS ADI

1.DÖNEM YAZILI ADETİ

2.DÖNEM YAZILI ADETİ

CEVAP ANAHTARI SAYISI

TÜRKÇE

3

3

6

MATEMATİK

3

3

6

SOSYAL BİLGİLER

3

3

6

FEN VE TEKNOLOJİ

3

3

6

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2

2

4

TOPLAM

14

14

28

                                                                                                                                                       .../......./2022

            ....../A Sınıf Öğret.                                                                               Okul Müdürü

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Sene Sonu İdareye Teslim Edilecek EvraklarSenesonu Okul Idaresine Teslim Edilmesi Gereken EvraklarSene Sonu Okul Idaresine Teslim Edilmesi Gereken EvraklarYıl Sonu Okul Idaresine Teslim Edilmesi Gereken EvraklarYılsonu Okul Idaresine Teslim Edilmesi Gereken EvraklarÖĞRETMENLERİN İDAREYE TESLİM ETMESİ GEREKEN YIL SONU EVRAKLARI VE İŞLEMLERİÖğretmenlerin Yıl Sonunda Yapması Gereken IşlemlerÖğretmenlerin Sene Sonu Yıl Sonu Yapılacak IşlemleriSene Sonu Teslim Edilecek Evraklar ÇizelgesiYıl Sonu İdareye Teslim Edilecekler ListesiYıl Sonu Evrakları Nelerdir?Veli Toplantı Tutanakları Idareye Teslim Edilir Mi?YIL SONU EVRAKLARI 2021-2022Yıl Sonu İdareye Teslim Edilecek EvraklarRaporlarTutanaklarYılsonu Idareye Teslim Edilecek EvraklarÖğretmenin Sene Sonu İdareye Teslim Etmesi Gereken Evraklar?Öğretmenlerin Sene Sonu İdareye Teslim Etmesi Gereken Evraklar?Öğretmenlerin Yıl Sonu İdareye Teslim Etmesi Gereken Evraklar?Öğretmenlerin Yıl Sonunda İdareye Teslim Etmesi Gereken Evraklar?SENE SONU E-OKUL İŞLERİ1. Dönem Sonu Idareye Teslim Edilecek EvraklarProje Ödevleri Idareye Teslim Edilir Mi1. Dönem Sonu İdareye Teslim Edilecek Evraklar 20222. Dönem Sonu Idareye Teslim Edilecek Evraklar 20222.dönem Sonu Idareye Teslim Edilecek Evraklar 20221 Dönem Sonu Öğretmenlerin Yapması Gereken Is Ve İşlemler2. Dönem Sonu Öğretmenlerin Yapması Gereken İş Ve İşlemlerYıl Sonunda Okul Idaresine Teslim Edilecek EvraklarOkul Öncesi Yıl Sonu EvraklarıSene Sonu Is Ve İşlemleriSene Sonunda Teslim Edilecek Evraklar ÇizelgesiSENE SONU DİLEKÇELERİ İNDİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz