Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Dosyalar Hangileridir?
Başvurular merkezisgb.meb.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Kurum yetkilisi tarafından taratılıp yüklenen dosyaların 3 MB boyutunu aşmaması gerekir. Evrakların imzalanıp, onaylanıp, her sayfası paraf edilmiş şekilde yüklenmesi gerekir.

 1. Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi
 2. Risk Değerlendirme Raporu
 3. Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
 4. Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları//Talimatları
 5. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait Kayıtlar
 6. Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait Kayıtlar
 7. Öz Değerlendirme Soru Listesi standart olup, tüm okullar içindir. Soruların tümünün cevaplanması gerekir.

Okulum Temiz Belgesi ile ilgili gerekli tüm belgeler ve klavuz için tıklayınız…

GÜVENLİK BÖLÜMÜ


Antiseptik solüsyon
Temassız Ateş ölçer
Covid-19 nedeniyle Ziyaret yasak Bilgilendirme yazısı asılacak
14 kural Afişi
Yedek maske
Veli Bilgilendirme Formu Taahhütnamesi
Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütname Formu
Salgın Acil Durum İletişim Planı (Okulun her Katında Görünebilir Bir Yere Asılacak)
Güvenlik personeli Taahhütname
Açık alan Taahhütnamesi
Maskesiz Girilemez uyarı yazısı ve afişi


KURUM BAHÇE


Covid-19 bekleme alanı (ateşi 38 derece ve üzeri olan ziyaretçiyi bekletme amaçlı)
Banklar ve Bahçe zeminine sosyal mesafe uyarı stickerları veya yazısı
Yere sabit olan üzeri açık çöp kovalarının üzerine ‘’Elle Temas Etmeden Atınız’’ yazısı yapıştırılacak
Tıbbi Atık Konteyneri bahçede ise çevreden uzak bir alanda olur üzerine ‘’Tıbbi Atık Konteyneri’’ yazısı yapıştırılacak. İçeride ise bağımsız kapalı bir alanda olacak ve kapının dışına ‘’Tıbbi Atık Alanı ‘’ yazısı yazılacak ve Tıbbi Atık Talimatnamesi asılacak.
Okulum Temiz Belgesinde Okullarin Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir
Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir
KURUM GİRİŞİ
Genel Talimatname
Dezenfektanlı Paspas
Antiseptik Solüsyon
14 kural Afişi
Maske takma ve çıkarma ile ilgili görseller
Yerlerde 1.5 metre mesafe uyarı stickerları veya yazısı
Merdivenler için sağdan çıkış soldan iniş işaretleri
 

ASANSÖRLER


Dış kısmına Kapasite (1/3 oranına göre) sayısı
Antiseptik Solüsyon (Asansörün her katı için girişlere)
14 kural Afişi
Maskesiz Girilemez uyarı yazısı ve afişi
Asansör iç kısmına Durulacak yer işaretlemesi
Görgü kuralları görseli(Konuşmayın, Öksürme ve Hapşurma adabı ile ilgili Vs.)
Okulun her katında koridorlarında en az bir tane pedallı çöp kovası üzerine tıbbi atık (maske- eldiven) çöp kovası bulunmalı.SINIFLAR
Sınıf, idari Oda Temizlik Takip Çizelgesi ve Talimatnamesi
Sınıf içinde Antiseptik Solüsyon (duvara monte)
Pedallı çöp kovası
14 kural Afişi
Askılar işaretlenecek (mesafe amaçlı)
Sıralar İşaretlenecek (Çapraz olacak şekilde)
Öğretmen masasında Antiseptik Solüsyon
Öğretmen Dolabı mevcutsa Temizlik Talimatı
Okulun sınıf içi için belirlediği Sınıf Kuralları


ÖRETMENLER ODASI


Covid-19 nedeniyle Ziyaret yasak yazısı
Kapasite sayısını belirten yazı
Sandalye, Koltuk vb. için ‘’Boş Bırakınız ‘’ işaretlemesi
Öğretmenler Odası Kullanım Talimatnamesi
Öğretmenler Odası Temizlik çizelgesi
Ortak kullanılan (Bilgisayar, mause, masa, fotokopi makinası vb.) temizlik talimatı
Pedallı çöp kovası

İDARİ ODALAR


İdari Odalar Temizlik çizelgesi
İdari Odalar kullanım Talimatı
Kapasite sayısı
5 metre mesafeye uygun olarak oda düzeni
Pedallı çöp kovası


TUVALETLER


Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
14 kuralı afişi
Kurutmalık varsa kullanılmayacak şekilde ayarlama yapılacak
El yıkama ile ilgili lavabo üzerlerine görseller
Pedallı çöp kovası
Tuvalet Temizlik çizelgesi
Kapasite sayısı
Tuvalet Lavabo kullanım talimatnamesi


KONFERANS/ TOPLANTI SALONU


Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
Temizlik çizelgesi
Konferans/ Toplantı Salonu kullanım Talimatnamesi
Oturma alanlarını sosyal mesafe kuralına göre ayarlanması (Bir Boş bırakılarak)
Ortak kullanılacak Kitap dergi kalem bulundurulmayacak


İZOLASYON ODASI


Maske, eldiven giyme çıkarma ile ilgili görseller
Yedek KKD ler
Antiseptik Solüsyon
Pedallı çöp kovası
İzolasyon Odası Kullanım Talimatnamesi
İzolasyon Odası Temizlik çizelgesi


MESCİD


Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
14 kuralı afişi
Kapasite sayısı
Pedallı çöp kovası
İçerisine Kapasite kullanımına göre(Kıble yönünde baş ve ayak bölümünün işaretlenmesi)
Ortak alanda teşbih, seccade, kıyafet, kitap vb. malzemenin bulundurulmaması
Mescit Kullanım Talimatnamesi
Mescit Temizlik Çizelgesi


SPOR SALONU


Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
14 kuralı afişi
Kapasite sayısı
Pedallı çöp kovası
Spor Salonu Kullanım Talimatnamesi
Spor Salonu Temizlik Çizelgesi


ATÖLYELER


Bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler
14 kuralı afişi
Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
Kapasite sayısı
Sınıflar bazında kullanım planı
Pedallı çöp kovası
Atölye Kullanım Talimatnamesi
Atölye Temizlik Çizelgesi
Okulum Temiz Belgesinde Okullarin Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

KAPATILAN ALANLARLA İLGİLİ


‘’Covid-19 nedeniyle kullanıma kapalıdır ‘’ yazısı yazılıp Okul müdürü tarafından imzalanıp mühürlenip kapı üzerine asılacak ve kapı üzeri şeritle bantlanacak.

DİKKAT

Bütün kapalı alanları içeren Taahhüt yazısı yazılıp Okul müdürü tarafından imzalanıp mühürlenip OKULUM TEMİZ Dosyasına konulacak.

Tüm Alanlara Asılan TAAHHÜTLER, TALİMATLAR, ÇİZELGELER Okul müdürü tarafından imzalı mühürlü olacak

OKULUM TEMİZ Dosyasında tüm FORMLAR TAAHHÜTLER, TALİMATLAR kurum kendine özgü doldurulmuş imzalı mühürlü olacak şekilde bulundurulacak.

NOT: Tüm birimlere ( GÜVENLİK –ÖSINIFLAR-KORİDORLAR –SPOR SALONU vb.)  Covid-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri, posterler, görseller asılmalıdır.

Dosyalarda Olması Gereken Evraklar

Hijyen şartlarını içeren risk değerlendirmesi
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
Hijyen ve sanitasyon planı
Kuruluş Öz Değerlendirme Soru Listesi
Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Eylem Planı (SEKÖ)
Bulaş Bazlı Önlem Planı (BBÖ)
Acil Durum Sorumlusu Görevlendirme Yazısı
Salgın Acil Durum İletişim Planı (Okulun her Katında Görünebilir Bir Yere Asılacak)
Covid-19 Bilgilendirme Eğitimi ve Temizlik Personeli Eğitim Planı
Asansör ve Kalorifer Kazanı Periyodik Bakım Evrakları
Su Deposu Temizlik Evrakları ve Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu
Vaka Bildirim Tutanağı /Vaka Tespit tutanağı
Öğretmenler Odası Kullanım Talimatı
Öğretmenler Odası Girişine “ZİYARETÇİ YASAĞI” Yazısı Yazılması
Güvenlik Talimatı
Genel Talimatname
Kişisel KKD Kullanım Talimatı
El Hijyeni ve El yıkama Talimatı
Salgın Hastalık Dönemlerinde Okul Bahçesi ve Açık Oyun alanları Talimatı
Tek Kullanımlık Maske, Eldiven gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Toplam Talimatı
Mescit ve Abdesthane Kullanım Talimatı
Çok Amaçlı Salon Temizlik ve Kullanım Talimatı
Yemekhane ve/veya Kantin Kullanım Talimatı
Derslik ve İdari Odaların Kullanım Talimatı
Tuvalet ve Lavabo Kullanım Talimatı
Salgın Dönemlerinde Asansör Kullanımı ve Temizlik Talimatları
Veli Bilgilendirme Formu Taahhütnamesi
Temizlik Personeli Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapma Talimatı
Ortak Kullanılacak Malzemelerin Dezenfeksiyon Planı
Tuvalet Temizlik Planı Kontrol Formu (Çizelge)
Sınıf, Oda Temizlik Takip Çizelgesi
Antiseptik Kontrol Formu
Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütname Formu
Güvenlik Görevlisi Taahhütname Formu
Danışma ve Güvenlik Kontrol Formu
Toplantı Katılımcı Taahhütname Formu
Eğitim Planlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim Formu
Öğrenci/Çalışan Servis Hizmetleri Hijyen ve Sanitasyon Güvence Talimatnamesi
Salgın Takip Formu
Şofben Gibi Cihazlar Var İse Sadece Kullanacak Kişilerin İsmi Cihazın Üzerine Yapıştırılacaktır.
Kapalı Alan (Kullanılmayan Alan) Var İse Kapalı Kalma Taahhütnamesi
Kontrol Hiyerarşi Kontrol Formu
Okul Müdürleri Bütün Formları İmzalayıp, mühürleyerek asılması gereken yerlere asılmasını sağlayacak.

KAYNAK: AZRA GEZE..

OKUL MÜDÜRLERİMİZİN DİKKATİNE

Okulum Temiz Yönetimi Sistemi Dosya Klasör Sisteminin nasıl kullanılacağı ile ilgili dokümandır.

Bu dosya klasör sistemi örnek belge ve dokümanlardan oluşmaktadır. Ortalama bir okulda olabilecek tüm unsurlar bulunmaktadır. Okulunuzun özelliğine göre (özel eğitim, meslek lisesi, anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise) farklı bir doküman ya da var olan dokümanların düzenlenmesi gerekebilir. Lütfen okul ekibinizle gerekli çalışmaları yapınız.
Bu klasör sistemi Okulum Temiz belgelendirme başvurusu için bakanlığımızın http://merkezisgb.meb.gov.tr/ web portalına yüklenmesi gereken kayıt ve belgeleri
Okulum Temiz Yönetim Sistemi klasörü ise okullarda kurulacak yönetim sistemi için gereken tüm dokümanları içermektedir.
Sisteme yüklenecek dökümanlar klasöründen sisteme yüklenecek belgeleri görebilirsiniz. Ancak;
Öz değerlendirme soru listesi klasöründeki öz değerlendirme formunun (SB.FR.059) okul müdürlüğü tarafından doğru şekilde doldurulduktan sonra, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
Sisteme Yüklenecek Dokümanlar klasörü içerisindeki Risk değerlendirme Raporu klasöründeki Kontrol listeleri ve risk değerlendirme excel tablosu kullanılarak okulunuz şartlanına özel risk değerlendirmesi yapabilirsiniz. Okulunuz ile ilgili tehlikeler kontrol listelerinde bulunamamakta ise, ekibinizle ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. Sonrasında ise ekip üyelerinizle tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
Ayrıca Mebbis İş güvenliği modülüne belirlediğiniz tehlikelerin yüklenmesi gereklidir.
Yine Sisteme Yüklenecek Dokümanlar klasörü içindeki “Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Ana Eylem Planı” nı okulunuzun bilgilerini içerecek şekilde düzenledikten sonra ekip üyelerince tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
Mebbis ortamında eylem planı ile ilgili güncellemeleri yapınız.
Temizlik ve dezenfeksiyon planı klasörü içerisinde Ortalama bir okulda olabilecek tüm unsurları bulunduran temizlik ve dezenfeksiyon planı bulunmaktadır. Ekibinizle okulunuzda var olan ve olmayan alanların (havuz, spor salonu vb.) belirlenerek plan üzerinde ekleme ve çıkarma yaptıktan sonra ekip üyelerinizle, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
Standart Enfeksiyon kontrol önlemleri (sekö) klasörü içerisinde örnek bir SEKÖ planı bulunmaktadır. Ekibinizle plan üzerinde ekleme ve çıkarma yaptıktan sonra ekip üyelerinizle, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir.
Bulaş bazlı Önlemler (BBÖ) klasörü içerisinde örnek bir BBÖ planı bulunmaktadır. Ekibinizle plan üzerinde ekleme ve çıkarma yaptıktan sonra ekip üyelerinizle, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir.
 

Tüm imza ve paraflarda, lütfen mavi tükenmez kalem kullanın ve sisteme yükleme sağlayınız.
Okul müdürlüğünüze tetkik amacıyla yapılacak ziyaret öncesinde; planlar ile birlikte Okulum Temiz Yönetim Sistemi klasörü içerisindeki ana eylem planı başta olmak üzere talimat, form, liste, klavuz vb. tüm belgelerin ilgililerine tebliğ edilmesi, uygun yerlere asılması, eğitim, bilgilendirme ve görevlendirme iş ve işlemlerinin yapılmış olması sağlanmalıdır.

Kaynak:Mersin MEM
 

OKUL VE KURUMLARIMIZDA YAPILACAK DÜZENLEMELER.

 • Giriş’de güvenlik personeli veya görevlendirilecek bir personel ateş ölçümü(Ana okullarında ölçüm yapmak kararı okul yönetimindedir) ve maske kontrolü yapmalı. Ateşi 38 derece üstünde çıkan öğrenci-öğretmen-ziyaretçi-tedarikçi 5 dakika sonra tekrar ateşi ölçülmeli yine yüksek çıkarsa talimatlara uygun olarak içeri alınmadan prosedür uygulanmalı.
 • Ateşi yüksek değilse kontrol listesindeki adının olduğu bölüme ateşin derecesi yazılarak içeri alınır.
 • Girişte maskesi olmayanlar içim maske bulundurulmalı.
 • Girişte dezenfektan bulundurulmalı ve her girişte kullandırılmalı.
 • Güvenlik kulübesinde Covid-19 talimatı ve ziyaretçi defteri hazır bulundurulmalı.
 • Öğrenci velileri içeri alınmamalı. Veli ve öğrenci bildirim formu kayıt altına alınarak dosyalanmalı.
 • Sosyal mesafe-el yıkama- dezenfektan kullanımı-oturma yerlerini belirleme vb uyarı işaret ve levhaları uygulanmış olmalı.
 • Koridorlarda yeterli miktarda dezenfektan noktaları oluşturulmalı.
 • Sınıf içlerinde pedallı atık kutuları ve koridorda pedallı maske atık kutuları olmalı.
 • Gözlem (izolasyon) odası belirlenmeli gerekli KKD(yeterli miktarda Maske-eldiven-koruyucu tulum ve siperlik ) bulundurulmalı. Gözlem odasında temaslı veya hasta kişinin kullandığı tüm koruma atıkları siyah poşette ağzı bağlanmalı tekrar bir atık poşetine konulmalı ve ağzı bağlamalı ve tıbbi atık prosedürleri uygulanmalı.
 • Sınıflarda Oturma listeleri yapılmalı ve her öğrencinin yeri belirlenmeli. Yer değiştirmelerine izin verilmemeli.
 • Ders giriş-çıkış ve teneffüs saatleri ayırılarak  planlanmalı.
 • Tuvaletlere el yıkama afişleri asılmalı. Yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalı.
 • Kütüphaneler kullandırılmamalı.
 • Ortak kullanım eşyaları(kitap, dergi, dosya vb.) kaldırılmalı.
 • Tüm kullanım talimatları gerekli yerlere imzalı ve onaylı olarak asılmalı.
 • Bilgilendirme, taahhüt ve görevlendirmeler tebliğ edilip mavi kalemle imzalatılarak dosyalanmalı.
 • Tüm alınan temizlik ve dezenfektan malzemelerinin faturaları dosyalanmalı. 2 ay yetecek şekilde stok bulundurulmalı.
 • Teneffüslerde sınıfları havalandırmaya azami dikkat edilmeli. Hatta ders işlenirken de açık tutulmalı. Sınıf içinde fazla dezenfektan ve kolonya kullanımı engellenmeli (alkolün uçuculuğu dikkate alınmalı.)
 • Temizlik planının uygulanması ve kontrolüne azami dikkat edilmeli. (özellikle kapı kolları)
 • Yemekhane oturma düzeni oluşturulmalı, listelenmeli ve her zaman aynı yere oturulması sağlanmalı.
 • Ofislerde gereğinden fazla personel ve ziyaretçi bulundurulmamalı.
 • Mümkün olduğunca toplu etkinliklerden kaçınılmalı.
 • Talimatlar birkaç kere okunarak uygulanmalı.
 • Tüm dokümanlar çıktı alınarak ÖZ DEĞERLENDİRME FORMUNDAKİ SORU SIRASINA GÖRE DOSYALANMALI.
 • Ortak kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerine uyarı yazısı asılarak her kullanıcıdan sonra dezenfektanlı ıslak mendille temizlenmeli ve bir sonraki kullanıcıya temiz bırakılmalı.(klavye-mouse-printer-fotokopi vb.)
 • Tırabzanlar her teneffüs sonrası dezenfekte edilecek şekilde planlanmalı.
 • Okuldan çıkış zamanlaması çok iyi ayarlanmalı, yığılmalara ve temas oluşturabilecek durumlara izin verilmemeli.
 • Öğrencilerin eşya alış-verişleri kesinlikle engellenmeli.
 • Pandemi Eğitimlerine ağırlık verilmeli.
 • Tüm taahhütnameler eksiksiz imzalatılmalı. Özellikle tedarikçi ve ziyaretçilere.
 • İletişim planına dikkat edilmeli bildirimlerde eksiklik oluşturulmamalı.


Kaynak: Menzitvİlçe MEM

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol