2022 Yılı İYEP Yıl Sonu Raporu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞITEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI 
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU

İL:  
İLÇE:  
OKUL:  


İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMININ PİLOT UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖZLEMLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUN    
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-PROGRAM
(Türkçe/Matematik Kazanımları/Uygulama Süreleri/Açıklamalar)
Derslerin modüllere ayrılması fikri uygun değil.    İYEP içeriğinin modül bazlı olarak T1-T2-T3 ve Matematik M1-M2-M3 şeklinde değil ders bazlı olarak Türkçe ve Matematik şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Kazanımları uygulama süreleri kısa.

    Kazanımlara ayrılan sürelerin artırılması gerekmektedir. Program süresinin eğitim- öğretim süresince devam edecek şekilde düzenlenmesi içeriğin özümsenmesini kolaylaştıracaktır.
Ek:1 İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Gözlemler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Ek:1 İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Gözlemler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri


SORUN    
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2-ÖĞRETİM MATERYALLERİ

(Türkçe/Matematik Etkinlik Kitapları/ Öğretmen kılavuz Kitabı/Ek Çalışma Sayfaları)
Matematik kitaplarında bulunan etkinlik çeşitleri yetersizdir.
    Matematik için daha somut materyaller gerekmektedir. Matematik dersinde dört işlem ve onluk birlik konusu için etkinlikler artırılmalıdır.
Türkçe etkinlik kitabında modül 1 ve modül 2 için etkinlikler seviyeye uygun modül 3 için hazırlanan etkinlikler öğrenci seviyesinin üstünde ve zorlayıcıydı.    Modül 3 için hazırlanan içeriğin sadeleştirilmesi gerekmektedir.  Türkçe dersinin 3. modülü daha ilgi çekici hale getirilmeli ve etkinlik sayısı arttırılmalıdır.
Öğrenci kitapları yeterli olmakla beraber öğrenciler kısa zamanda sıkılmışlardır.     Eğlenceli etkinliklere daha fazla yer verilerek 
öğrencilerin ilgi ve istekleri artırılmalıdır. Ayrıca etkileşimli tahtalarla EBA üzerinden kitap destekleyecek yazılımlar da geliştirilmelidir.


Ek:1 İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Gözlemler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri


SORUN    
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3-ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

(Türkçe/Matematik Öğrenci Belirleme/ Değerlendirme Araçları/e-okul İYEP İşlemleri Modülü)
Öğrenci Belirleme Aracının kendi sınıf öğretmeni tarafından uygulanması objektiflik konusunda soru işaretleri barındırmaktadır.    Öğrencilerin belirlenmesi için daha şeffaf ölçek kullanılmalıdır ve bu ölçeği uygulayan / değerlendiren kendi sınıf öğretmeni olmamalıdır. Okuldaki Sınıf Öğretmenleri tarafından çapraz bir şekilde görevlendirme yapılmalıdır. Ayrıca Öğrenci Belirleme Aracı uygulanırken sınıflar karma bir şekilde oluşturulabilir.
Öğrenci belirlenmesi için yapılan sınav gerçek ölçmeyi sağlayamadı.    Öğrenci Belirleme Aracında bulunan soruların düzeyinin artırılması gerekmektedir. Böylece orta seviye bulunan öğrencilerin de programından yararlanmaları sağlanmalıdır.
Değerlendirme süreci  kalabalık sınıflarda Çok zaman almaktadır.    Değerlendirme süreci  bir günde değil daha fazla günde yapılabilir.
Modüller arası geçişte belirli bir sistemin olmaması. Program uygulayan öğretmenlerin yazılı/test uygulamaları    Modül geçişlerinde ülke genelinde belirli bir standardın sağlanması gerekmektedir.
Modül seviyelerinin kesin sınırlarla çizilmemesi    Öğrenci belirlerken okuma bilmeyen ile okumayı yeni öğrenmiş aynı modüle düşmektedir. Öğrenci Belirleme Aracında modül seviyeleri belirgin şekilde ortaya koyacak soru tiplerine yer verilmesi gerekmektedir.


Ek:1 İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Gözlemler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SORUN    
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
4-ÖĞRENCİ GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

(Mekan/Zaman/İnsan Kaynağı)
Derslerin kendi aralarında modüllere ayrılması çeşitliliği artırdığı için özellikle kalabalık okullarda planlamayı zorlaştırmaktadır.    Grupların oluşturulmasında Türkçe için ayrı grup ve matematik için ayrı grup olmalıdır. Derslere ait modüller kaldırılmalıdır.
Birleştirilmiş sınıf mantığı kalkmalıdır. Uygulamada zorluk oluyor.     Öğrenci grupları oluşturulurken dersler ve modüller öğrenci sayısına bakılmaksızın ayrılmalı ya da öğrenciler kademeli olarak modüllere alınmalı. Örneğin; Türkçe- 1 modülü bitince Türkçe -2 modülündekiler sınıfa dahil olmalı, sonra da Türkçe -3 modülündekiler.
Programının başlama süresi erkene ve bitiş süresi ileri zamana alınabilir.    İYEP en geç Ekim ilk haftası gibi başlatılmalı ve Mayıs sonunda bitirilmeli. 
Ağır ağır ilermeyi sağlayan bir program hazırlanmalıdır.


Ek:1 İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Gözlemler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SORUN    
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5-UYGULAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (Ulaşım/Devamsızlık/Fiziki Ortam)

Seviyesi kötü öğrencilerin bu kursa gittiğini düşünen velilerin olumsuz yaklaşımları.    Velilere yönelik psikososyal desteğin sağlanması konusunda eğitimlerin verilmesi
Müfredat derslerinin üzerine (6.saatten) programın uygulanması öğrencilerin sıkılmalarına neden oluyor.    Sosyal etkinliklerin program kapsamına alınması


Ek:1 İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Gözlemler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SORUN    ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6-UYGULAMA USÜL VE ESASLARI
(Ders Süreleri/Grubun Öğrenci Sayısı/Uygulama Zamanı/Komisyon Görevleri)
Kazanımlara ayrılan sürenin yetersiz olması    Ders süreleri artırılmalı ve en az 180 saat olmalıdır.
Grup öğrenci sayılarının azaltılması    İYEP uygulamasında da tıpkı "Destek Eğitim" gibi öğrenci sayıları düşük tutulmalı, bire bir öğrenme fırsatı oluşturulmalıdır.
Komisyona düşen yük, düzenli olarak tutanak tutulması çok gereksiz.     İş ve işlemelerin sadece e-Okul Bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zaman ve kaynak açısından tasarruf sağlar.Ek:1 İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Gözlemler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SORUN    
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
7-DİĞER (Yukarıda Yazılanlarda Farklı Sorunlar)
Programda görev alan / almak durumunda kalan öğretmenlerin isteksiz oluşu.
    Branş öğretmenlerine verilen  iki kat ücret ve ekstra hizmet puanın sınıf Öğretmenlerine de verilerek adaletsizliğin giderilmesi
Görev alacak öğretmen bulunamayışı    Öğretmen değişiklikleri, yeterli kadrolu öğretmen olmaması halinde ücretli sınıf öğretmenleri girebilir. idareciler de görev alabilmeli.
Öğrencilere verilen desteğin çeşitli alanların da dahil edilmesi    Programa dahil olan öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki temel becerilerin eksiliğinin yanında dikkatini toplayamama ve yoğunlaştıramama gibi eksiklikler de bulunmaktadır. Bu yönde dikkat artıma teknikleri de programa dahil edilmelidir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al