Abdullah Damar
Abdullah Damar
Yazarın Makaleleri
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
İlk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık on sekiz milyon öğrenci için 2017-2018 öğretim yılı ilk dönemi 19 Ocak 2018 tarihinde sona erdi. Karnelerini alan ilkokul 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerinden bazıları yaptıkları çalışmaların...
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik
Eğitimde başarıyı küresel olarak ölçen OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA); okuryazarlık, matematik ve fen bilimleri gibi temel bilgi ve becerilerin yanında, sürdürülebilir bir ortak yaşamın öğrenilmesini de vurgulayarıp,...
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
Genelde sendikalar, özelde de eğitim sendikaları, Hükümetin veya Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanıyla ilgili uygulama ve politikalarına karşı hep karşı olma şeklinde politika geliştirmişler, bu karşı olma politikalarının  sonucu...
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
Uzun yıllardır özellikle etkili öğretmen ve okul müdürü kimdir araştırmaları yapan James Stronge bu kategoriye giren okul müdürü ve etkili öğretmenleri sekiz ana alanda tanımlıyor.[i] 1-Eğitim, Öğrenme Liderliği, 2-Okul İklimi, Okulun...
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
Disiplin cezalarında ilki, idari makamlara, ikincisi de yargı makamlarına olmak üzere iki tür itiraz vardır. İdari makamlara yapılan itiraz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 135.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; bu kanunun disiplin...
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
Okulda etkili öğretimi sağlayan temel etkenler öğretmen ve öğrencidir. Sanılanın aksine sınıf büyüklüğü ve benzeri diğer fiziksel imkanlar öğretimin niteliğinin gerçekleştirilmesinde ikinci derecede kalmaktadır. Öğretme işinin temel...
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
Temiz çevre ve temiz çevre bilinci, ilkokul programında, ‘Hayat Bilgisi', ‘Sosyal Bilgiler' ve ‘Fen Bilimleri' derslerinin önemli konularından biridir. Konu, İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Genel Amaçlar bölümünde;...
İlkokul Öğrencileri Kitap Okuyor mu?
Öğrencilerin okuma kültürü kazanmalarında, onların ne tür alışkanlıklara sahip olduklarının ve ne tür kitapları okumaya ilgi duyduklarının belirlenmesi önemlidir. Hemen hemen bütün ilkokul öğretmenlerinin en hummalı çalışmalarından...
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
Kamuda performans değerlendirmesine dayalı, esnek ve güvencesiz bir istihdam sistemi oluşturmak, iktidarın uzun süredir gündemini oluşturuyor. 6 Temmuz 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018) içinde kamu istihdam...
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
Bugünlerde, ‘Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi süreci, ilk tanılama sınavları sonuçlarının açıklanmasıyla, yeni bir aşamaya geldi. Nisan ve mayıs aylarında bireysel tanılama sürecinin de tamamlanmasıyla, merkezlere kayıt olmaya...
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
Eğitim alanında faaliyet gösteren en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Derneği, 90 yıldır eğitimle ilgili tüm süreçleri takip etmenin yanı sıra, eğitim sistemimizin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirerek,...

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim